Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow статут-стил arrow СТИЛЬ ХУДОЖНІЙ
   

СТИЛЬ ХУДОЖНІЙ

— усталена системна єдність образних засобів, прийомів та ідейно-художнього змісту, яка формується в певних суспільно-істор. обставинах і характеризує неповторну своєрідність творів мистецтва. С. х. завжди зумовлений художньо-світоглядною позицією митця і методом (див. Метод художній), якого він дотримується. В античні часи термін "стиль" означав особливості індивідуальної творчої манери автора, його худож. почерку. Поняття індивідуального стилю як сукупності худож. прийомів, що визначає творче обличчя письменника, художника, композитора та ін., збереглося і в сучасному літературознавстві та мистецтвознавстві (напр., стиль Коцюбинського, стиль Нарбута, стиль Леонтовича). Інколи говорять навіть про стиль певного періоду в творчості митця або окремого твору (стиль раннього Достоєвського, стиль роману "Війна і мир"). Проте ще у 18—19 ст. поняття "стиль художній" набуло і ширшого змісту. Тепер цей термін існує на кількох рівнях. Ним визначають певні періоди розвитку л-ри і мист-ва (т. з. історичні стилі: античний стиль, стиль Відродження, барокко тощо); ідейно-худож. особливості різних мистецьких напрямів, течій, шкіл, груп (романтичний стиль, стиль класицизму, неореалістичний стиль); оригінальні, тривкі особливості л-ри і мистецтва якогось народу, країни (т. з. національні стилі: візант. стиль, япон. стиль); характерні (місцеві) групи пам'яток декоративно-ужиткового мистецтва (геометричний стиль, "звіриний стиль" тощо). У марксистськс-ленінській естетиці поняття С. х. поряд з поняттям художнього методу є однією з осн. категорій, яка допомагає розкривати діалектичну єдність змісту і форми у мистецтві. Метод соціалістичного реалізму, об'єднуючи митців на основі чітких ідейних принципів, забезпечує широкий простір для особистої творчої ініціативи, виявлення нових худож. форм і стилів.

Літ.: Античные теории языка и стиля. М, —Л.. 1936; Соколов А. Н. Теория стиля. М., 1968; Новиченко Л. М. Проблеми стильової диференціації в сучасних східнослов'янських літературах. К., 1968; Типология стилевого развития нового времени. М., 1976; Типология стилевого развития XIX века. М. 1977; Многообразие стилей советской литературы. Вопросы типологии. М., 1978; Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1979.

В. П. Іванисенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази