Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМСЬКІ СОБОРИ
   

ЗЕМСЬКІ СОБОРИ

- центр, станово-представницькі установи із законод. функціями в Росії 16—17 ст. (у 1610—13 — найвищі законод. і викон. органи). Різновидами 3. с. були т. з. церковно-земські, військові та судові собори. Виникли на завершальній стадії утворення Рос. централіз. д-ви. Собори скликалися царями, а в періоди міжцарювань-станами. Склад 3. с. формувався шляхом представництва від станових груп, соціаль-но-політ. і держ. інститутів. Пост, членами (куріями) 3. с. були: Священний собор (вище духівництво на чолі з моск. митрополитом, з 1589 — патріархом), Боярська дума (думні дворяни та думні дяки), а також (до 17 ст.) особи, що за посадою володіли правом боярського суду. До участі у 3. с. залучалися також виборні представники різних груп феодалів і міщан. Селяни, за винятком 3. с. 1613, участі у соборах не брали. Спираючись на 3. с, цар боровся проти прагнення бояр відновити феод, роздробленість і обмежити цар. владу. Він скликав 3. с, коли була потрібна допомога станів у вирішенні держ. питань — війни, миру, придушення нар. виступів, прийняття важливих законод. актів тощо.

3. с. скликалися під час коронації Федора Івановича (1584), Олексія Михайловича (1645). На соборах обирали царями Бориса Годунова (1598), Василя Шуйського (1606), Михайла Федоровича (першого Романова, 1613), Петра І (1682) тощо. 3. с. підготували низку важливих реформ, зокрема реформи місц. самоврядування (1549), введення опричнини (1565), у 1613—22 вони займалися фін. і податковою політикою. На соборах було прийнято світські і церк. кодекси (Судебник 1550, «Стоглав» 1551, Соборне уложення 1649) та ін. У жовтні 1653 3. с. висловився за приєднання України до Росії та участь останньої у війні проти Польщі.

У 2-й пол. 17 ст. з утвердженням абсолютизму діяльність 3. с. занепадає.

Літ.: Торке X. Й. Так называемые Земс. соборы в России. СПб., 1885; Авалиани С. Л. Земс. соборы. О., 1916; Тихомиров М. Н. Сословно-представит. учреждения (земс. соборы) в России XVI в. «Вопр. истории», 1958, № 5; Черепнин Л. В. Земс. соборы Рус. гос-ва в ХУІ-ХУІІ вв. М., 1978; Костомаров Н. И. Земс. соборы. М., 1995.

 

Схожі за змістом слова та фрази