Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТУРКМЕНИСТАН
   

ТУРКМЕНИСТАН

Республіка Туркменистан (Turkmenistan, Turkmenistan Respubli-kasi) — д-ва в Центр. Азії. Тер. — 488,1 тис. км2. Нас. — понад 4,775 млн. чол. (2003, оц.): туркмени (77 %), узбеки, росіяни, казахи та ін. Столиця — м. Ашгабат. Адм.-тер. поділ — 5 велаятів. Державна мова — туркменська. Грошова одиниця — манат.

Нац. свято — День незалежності Туркменистану (27 жовтня).

У 4 ст. до н. е. територію сучас. Т. підкорив Олександр Македонський. У 3 ст. до н. е. там виникло Парфянське царство. У 7 ст. н. е. регіон був завойований арабами; на той період припадає встановлення «Шовкового шляху», який пройшов через землі сучасної Т. і з'єднав

Державний герб Туркменистану - leksika.com.ua

Європу з Азією. В ранньому Середньовіччі Т. входив до складу кількох феод, держав. У 1219—21 тер. Т. завоювали орди Чингісхана, а в 70—80-х рр. 14 ст. — Тамерлана. В 16—17 ст. частина Т. була під владою Хівинського і Бухарського ханств, входила до складу Ірану. Приєднання Т. до Росії відбулося у кінці 60-х — серед. 80-х рр. 19 ст. У 1917 тут було встановлено рад. владу. 27.X 1924 утв. Туркменську РСР; вона увійшла до складу СРСР. 1927 прийнято першу рад. конституцію Туркм. РСР, яку заступила конституція 1937, а згодом — конституція 1978. 27.X 1991 було проголошено незалежність Т. 18.У 1992 Верх. Рада Т. ухвалила нову, чинну тепер конституцію. Осн. законом Т. визначений як презид. республіка.

За конституцією, найвищим представн. органом нар. влади, що діє постійно і наділений повноваженнями «найвищої державної влади і управління», є Халк маслахати (Народна рада) Т. Водночас визначено (ст. 45 конституції), що найвищу держ. владу та управління здійснюють президент, Меджліс, кабінет міністрів і Верховний казієт (суд). До складу Халк маслахати входять президент, депутати Меджлісу, а також обрані й призначені члени — всього понад 2 500 чоловік. Компетенція Халк маслахати: розгляд і прийняття рішень щодо доцільності внесення змін та доповнень до конституції або прийняття нової конституції; проведення загальнонац. референдумів; розробка рекомендацій про осн. напрями екон., політ, і соціального розвитку країни; зміна держ. кордону та адм.-тер. устрою; ратифікація і денонсація договорів про міждерж. союзи та ін. утворення; проголошення стану війни і миру; ін. питання, визначені конституцією і законами. Халк маслахати скликається за необхідністю, однак не рідше одного разу на рік, за ініціативою президента, Меджлісу або 1/3 від встановленої кількості його членів. Роботою Халк маслахати керує обраний на 5 років голова. Главою д-ви і викон. влади, найвищою посадовою особою Т. є президент.

Туркменистан. Мапа - leksika.com.ua

Він — гарант нац. незалежності, статусу нейтралітету, тер. цілісності, додержання конституції та міжнар. угод. Президент обирається шляхом заг. і прямих виборів на 5 років. У разі порушення президентом конституції і законів Халк маслахати може висловити йому недовіру за рішенням, прийнятим на основі більшості у 2/3 від її складу, і винести на референдум питання про усунення його з поста. Конституцією спочатку передбачалося, що одна й та сама особа не може бути президентом більше 2 строків підряд. 1994 шляхом референдуму було прийнято рішення про перебування С. Ніязова на посту президента протягом другого строку без проведення чергових виборів. 1999 ухвалено конст. закон, яким С. Ніязову надано «виключне право» здійснювати повноваження глави д-ви без обмеження строків. Тоді ж було внесено зміни до конституції, які встановили верхню вікову межу для кандидатів у президенти в 70 років. Президент керує здійсненням зовн. політики, призначає послів та ін. дип. представників. Він є головнокомандувачем, призначає вище командування ЗС. Серед ін. повноважень президента — право вносити на розгляд і затвердження Меджлісу держ. бюджет і звіт про його виконання, призначати за рішенням Халк маслахати референдуми, звертатися з посланням до народу, скликати достроково Меджліс на сесію тощо. Законод. органом д-ви є Меджліс (парламент) у складі 50 депутатів, які обираються за результатами заг. і прямих виборів строком на 5 років. Віковий ценз для активного і пасивного виб. права визначений відповідно у 18 і 25 років. Меджліс може прийняти рішення про саморозпуск більшістю у 2/3 від його складу. Він може бути достроково розпущений президентом у разі неспроможності протягом 6 місяців сформувати свої кер. органи, а також якщо двічі протягом 18 місяців висловить недовіру КМ. Конституцією також передбачена можливість розпуску Меджлісу за рішенням референдуму і за постановою Халк маслахати. Важливою функцією Меджлісу є законотворчість. Президент наділений правом вето на закони, прийняті Меджлісом. Вето долається голосуванням 2/3 від складу парламенту. Меджліс може делегувати право приймати закони з окр. питань президенту з обов'язковим наступним їх затвердженням самим Меджлісом. Серед ін. повноважень парламенту — право тлумачити закони, ухвалювати програму діяльності КМ, затверджувати держ. бюджет і звіт про його виконання. Викон. і розпорядчим органом є кабінет міністрів, очолюваний президентом. КМ формується главою д-ви протягом місяця після його вступу на посаду і складає повноваження перед новообр. президентом. Засідання уряду проводяться президентом або за його дорученням одним із членів КМ. Суд. владу здійснюють Верх, казієт (суд) та ін. казієти. Казі (суддів) усіх казієтів строком на 5 років призначає президент. За формою держ. устрою Т. — унітарна д-ва. її територія поділена на велаяти (області), шахери (прирівнені до етрапів) і етрапи (райони). В усіх адм.-тер. одиницях функціонують представники президента — хякі-ми. Систему місц. самоврядування утворюють генгеші та органи тер. громад, самоврядування. Генгеші — представн. органи, які обираються населенням міст та ін. нас. пунктів строком на 5 років. Керівниками генге-шів є арчини, яких обирають водночас з генгешами. Генгеші наділені певними викон. функціями.

Т. - член ООН з 1992, ОБСЄ, СНД та ін. міжнар. і регіон, організацій.

Дип. відносини України з Т. встановлено 10.Х 1992.

В. М. Шаповал.