Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow меро-мец arrow МЕССБАУЕРА ЯВИЩЕ
   

МЕССБАУЕРА ЯВИЩЕ

—резонансне випромінювання і поглинання у-квантів атомними ядрами в кристалах. Відкрив 1958 Р. Л. Мессбауер. Вільне атомне ядро при випромінюванні γ-кванта саме одержує протилежно спрямований імпульс (імпульс віддачі). Внаслідок цього енергія γ-кванта стає меншою за енергію квантового переходу на величину ΔЕ = р2/2М, де р — імпульс кванта, М — маса ядра. Оскільки гака ж енергія передається ядру при поглинанні У-кванта, лінії поглинання і випромінювання будуть зміщеними одна відносно одної на величину 2Δ£. Величина ΔЕ значно перевищує ширину лінії випромінювання, тому ймовірність резонансного поглинання надзвичайно мала. М. я. виникає тоді, коли імпульс віддачі передається всьому кристалу, внаслідок чого енергія на віддачу не витрачається. При М. я. енерг. спектр випромінювання (поглинання) у-квантів містить дуже вузьку лінію, енергія якої дорівнює енергії переходу в ядрі. В разі взаємодії магнітного моменту ядра з магн. полем ця лінія розщеплюється на кілька компонентів; таке розщеплення відбувається і тоді, коли в околі ядра існує неоднорідне електр. поле (див. також Магнітний резонанс). Ймовірність М. я. швидко зменшується 8 ростом енергії переходу в ядрі, тому воно спостерігається для ядер з малими (< 150 кеВ) енергіями збудження (напр., 57Fe, 119Sn, 67Zn, 191lr). M. я. використовують при вивченні внутр. електр. і магн. полів у кристалах, коливань атомів кристалічної гратки, при проведенні хім. аналізу, при вимірюванні швидкостей і вібрацій тощо.

За допомогою М. я. визначено гравітаційне червоне зміщення частоти фотонів, передбачене відносності теорією.

Літ.: Шпинель В. С. Резонанс гамма-лучей в кристаллах. М., 1969: Эффект Мессбауэра. Пер. с англ. М., 1969.

О. Я. Дзюблик.

 

Схожі за змістом слова та фрази