Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нел-нер arrow НЕРАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
   

НЕРАЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

— економічно недоцільні, неоптимальні перевезення вантажів. Н. п. спричинюють зростання затрат ресурсів і часу на доставляння продукції з місця виробн. до місця споживання. Видами Н. п. є дальні й зустрічні перевезення. Дальні Н. п. виникають внаслідок нераціонального розміщення виробн., зустрічні — внаслідок недоліків у плануванні виробн. й розподілу матеріальних ресурсів, недосконалості матеріально-технічного постачання тощо. Скороченню Н. п. сприяють раціоналізація розподілу праці між районами, комплексний розвиток усіх районів країни, вдосконалення внутр. і міжрайонного кооперування підприємств, наближення підприємств до джерел сировини та енергії, районів збуту і споживання готової продукції, складання матеріальних балансів виробн. і споживання осн. видів продукції по всіх екон. районах. Раціоналізація перевезень пов'язана з їхнім доцільним розподілом між окремими видами транспорту та оптимізацією схем вантажопотоків. По кожному масовому вантажу затверджують загальносітьові схеми нормальних вантажопотоків, обов'язкові для вантажовідправників і трансп. орг-цій. Оптимальне планування перевезень потребує розв'язання багатоваріантних задач. Вибір найкращого варіанта прикріплення споживачів до постачальників продукції визначають, застосовуючи матем. методи. Критерієм оптимальності планів при розв'язанні трансп. задач є досягнення мінім. витрат на перевезення, а при перспективному плануванні — досягнення мінім. величини сукупних нар.-госп. витрат на виробн. і перевезення тієї чи ін. продукції.

В. К. Черняк.

 

Схожі за змістом слова та фрази