Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
   

СУД ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

- суд, що має право винести рішення у цивільній справі та вирок у кримінальній справі. С. п. і. уповноважений на безпосереднє дослідження і з'ясування у судовому засіданні обставин справи та винесення відповідного суд. акта (рішення, вироку, ухвали, постанови).

Осн. ланкою С. п. і. є районні (міські) суди, які розглядають у першій інстанції всі цив. і крим. справи, крім справ, підсудних вищестоящим судам, міжобласному суду і військовим судам.

Військові суди гарнізонів як С. п. і. розглядають: цив. справи за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії та рішення посад, осіб і органів військ, управління, крім тих, що підсудні військ, судам регіонів і ВМС; справи про захист честі й гідності, де сторонами є військовослужбовці або військ, організації; ін. справи, пов'язані із захистом прав і свобод військовослужбовців та ін. гр-н, прав і закон, інтересів військ, частин, установ, організацій. Військ, судам регіонів, ВМС як С. п. і. підсудні справи за скаргами на незаконні дії та рішення військ, служб, осіб і органів військ, управління на рівні військ, об'єднань і вище. Цив. справи, в яких однією зі сторін є районний (міський) суд, військ, суд гарнізону, розглядає у першій інстанції відповідно ВС АР Крим, обл. суд, Київський і Севастопольський міські суди, військ, суд регіону, ВМС. Якщо однією зі сторін є обласний і прирівнений до нього суд, підсудність цив. справ визначає ВС України.

Апеляційний суд АР Крим, апеляц. суди областей, міст Києва і Севастополя як С. п. і. розглядають крим. справи про: злочини проти основ держ. безпеки України (ст. 109—114 КК України); злочини, за вчинення яких кодексом передбачене покарання довіч. позбавленням волі. Ці суди можуть розглядати і справи, підсудні місц. судам (у випадку їх особливої складності або важливості). Військ, судам гарнізонів як С. п. і. підсудні крим. справи про злочини осіб, які мають військ, звання до підполковника, капітана другого рангу включно, крім справ, підсудних військ, судам вищого рівня. Військ, суди регіонів, ВМС у першій інстанції розглядають справи про злочини осіб, які мають військові звання полковника, капітана першого рангу; осіб, які займають посади від командира полку, командира корабля першого рангу і вище, та осіб, рівних їм за служб, становищем; справи про всі злочини, за які в умовах мир. часу законом передбачена можливість призначення покарання у вигляді довіч. позбавлення волі. Крім того, військ, суд регіону, ВМС, військ, колегія Верховного Суду України може прийняти до свого провадження як С. п. і. будь-яку справу, підсудну військ, суду гарнізону.

ВС України як С. п. і. діє лише у виняткових випадках і розглядає справи особливої складності або виняткового сусп. значення. Він має право прийняти до свого розгляду будь-яку справу, підсудну нижчестоящому суду. Розгляду ВС підлягають крим. справи щодо нар. депутата України. Військ, колегії ВС України підсудні справи про злочини військовослужбовців, які мають звання генерала (адмірала) або займають посади від командира з'єднання і вище та їм рівні. У цив. процесі С. п. і. заслуховує пояснення позивача, відповідача і третіх осіб, допитує свідків, знайомиться з письм. доказами, оглядає речові докази, заслуховує висновки експерта та органів держ. управління та здійснює ін. дії, спрямовані на забезпечення повного, всебіч. та об'єктив, з'ясування обставин справи, виносить рішення, ухвалу чи постанову. Цив. справи у всіх С. п. і. розглядаються у складі трьох суддів або суддею одноособово. У крим. процесі С. п. і. допитує підсудного, потерпілого, свідків, експерта, призначає експертизу, оглядає речові і письм. докази, проводить ін. суд.-слідчі дії, виносить відповід. вирок, ухвалу чи постанову. На цій стадії суд, здійснюючи правосуддя, розглядає і вирішує справу по суті, тобто остаточно досліджує всі її істотні обставини, перевіряє докази і по-становлює обвинувальний чи виправдувальний вирок.

Крим, справи розглядаються, як правило, суддею одноособово. Справи про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 10 років, розглядаються у С. п. і. колегіально — у складі 3 суддів, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд. Крим, справи про злочини, за які передбачена можливість призначення покарання у вигляді довіч. позбавлення волі, розглядаються у С. п. і. у складі 2 суддів і 3 народних засідателів, котрі при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді. Конституцією України передбачено розгляд справ у першій інстанції судами присяжних.

У системі госп. судів С. п. і. є госп. суди областей, міст Києва і Севастополя та госп. суд АР Крим, які розглядають усі підвідомчі цим судам справи, крім тих, що підсудні Вищому господарському суду. Підсудність Вищого госп. суду визначається Госп. процес, кодексом та відповід. Законами України. Розгляд справ у госп. суді здійснюється суддею одноособово, а в разі вирішення складних спорів — колегіально у складі 3 суддів. Суд заслуховує представників позивача і відповідача, ін. осіб, які беруть участь у суд. засіданні, виконує ін. передбачені законом дії та приймає рішення або виносить ухвалу. В адм. процесі С. п. і. є районні (міські) суди. Адм. справи розглядаються одноособово суддею, який виносить відповідну постанову.

В. Т. Маляренко.