Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БЮРОКРАТИЗМ
   

БЮРОКРАТИЗМ

(від франц. bureau-канцелярія, контора і грец. κράτος — сила, влада) — відображення у сусп., груповій, індивід, свідомості і поведінці сутнісних ознак та особливостей функціонування бюрократії. У широкому розумінні термін «Б.» вживається для позначення сукупності негат. явищ у діяльності апарату управління — неуважного ставлення до інтересів і потреб простих людей, канцеляр. методів роботи, тяганини, формалізму, кар'єризму, прагнення до привілеїв тощо.

Б. - істор.-політ. явище, специф. форма реалізації управл. функції в умовах монополізації в-ва та розподілу, певного відриву органів влади від власності і праці. Професійне управління стає бюрократичним лише з монополізацією управл. функції, з абсолютизацією її специфіки, зосередженням важелів управління в руках окр. соціальної верстви сусп-ва.

Екон.-політ, основою Б. є деформація конкр. форм реалізації відносин власності та об'єкт, функцій стосовно розпорядження нею. Абсолютизація держ. форми власності з її жорсткою ієрарх, структурою управління є однією з гол. передумов посилення позицій Б. Бюрократизм у його політ, втіленні -це порушення елементарної впорядкованості сусп. процесів і стабільності політ, системи, зниження або втрата держ. керованості сусп-вом. До цього призводять безвідповідальність, неорганізованість і байдужість держ. чиновників, їхнє прагнення розглядати себе як привілейованих осіб. Б. — сприятливе середовище для розвитку корупції, хабарництва та ін. негат. явищ, які справляють руйнівний вплив не тільки на держ. механізм, а й на правосвідомість людей. Б. розглядається як істотна перепона на шляху дальшого розширення та поглиблення демократії, розвитку самоврядування, радикального реформування економіки і управління, здійснення соціальної політики.

Літ.: Демократизация аппарата управления. К., 1990; Цветков В. В. Держ. управління: осн. фактори ефективності (політико-правовий аспект). Χ., 1996.

В. В. Цветков.

 

Схожі за змістом слова та фрази