Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БЮРОКРАТІЯ
   

БЮРОКРАТІЯ

(франц. bureaucratie - панування канцелярії, від франц. bureau — контора, канцелярія і грец. κράτος — сила, влада) — система держ. інститутів і посад, а також осіб, професійно зайнятих управл. діяльністю. Б. як соціальна група персоніфікує держ. порядок, уособлює управл. структури сусп-ва і має характерні ознаки, що прямо залежать від конкретного політ, режиму. Вперше термін «Б.» вжив франц. соціолог Б. де Гурней (1712—59). Він розумів під Б. певну форму держ. діяльності з використанням цив. службовців, працю яких оплачує д-ва. У сучас. зх. соціології терміном «Б.» позначають, як правило, форм, модель організації, «раціональну» форму держ. організації та управління сусп-вом, що забезпечує максимум продуктивності та ефективності дії управл. структур. Б. передусім ототожнюється з д-вою, її викон. органами, чиновницьким апаратом. Б. є похідною від політ, режиму, соціально-політ. устрою сусп-ва і д-ви. Без неї неможливе управління сусп. справами. Разом з тим Б. властивий корисливий інтерес виживання, часом уявне підвищення авторитету своєї системи. Проте відособлені корпорат. інтереси Б., як правило, не суперечать корінним інтересам існуючого політ, режиму. Тільки демократичне суспільство спроможне змінити співвідношення позит. і негат. характеристик Б. на користь перших і домогтися належної роботи апарату управління.

Літ.: Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen, 1956; Weber M. Staatssoziologie. Berlin. 1956; Макаренко В. П. Вера, власть и бюрократия. Критика социологии М. Вебера. Ростов-на-Дону., 1988; Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990; Цветков В. В. Держ. управління: осн. фактори ефективності (політико-правовий аспект). Χ., 1996. В. В. Цветков.

 

Схожі за змістом слова та фрази