Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГРУНТОЗНАВЧА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА
   

ГРУНТОЗНАВЧА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

- самост. вид судової експертизи, пов'язаної з дослідженням реч. доказів грунтового та геолого-мінерального походження. її предметом є фактичні дані та обставини, що свідчать про перебування суб'єкта (об'єкта) на певній місцевості, факт контактної взаємодії, механізм утворення слідів грунтового походження.

Г. с. е. вирішує експертні завдання 3 типів: діагностичні — спрямовані на встановлення: природи речовин грунтового походження; локалізації грунт, нашарувань; характеру утворення нашарувань; віднесення фунтів та їх компонентів до конкр. таксономічної одиниці за існуючою класифікацією або певного елементу речової обстановки (природ, біогеоценозу чи антропоген, місцевості); ідентифікаційні — спрямовані на ототожнення фунт, нашарувань на об'єкті-носії з речовиною грунту певної ділянки місцевості або закритого приміщення; встановлення факту взаємодії предметів по ґрунтових нашаруваннях на них; с и ту а-логічні — спрямовані на встановлення (моделювання) більш-менш значних аспектів ситуації (механізму здійснення) злочину за слідами грунтового походження. Проведення Г. с. е. передбачає вивчення властивостей усіх компонентів, з яких складається грунт: гумусові та ін. органічні речовини; грунтоутв. мінерали; частки біол. та антропоген, походження. Експертиза здійснюється відповідними фахівцями у суд.-експертних установах України. Порядок її проведення передбачений законами та ін. нормат. актами.

Літ.: Канунникова А. В., Хлесткова Е. А., Ясинов И. И. Суд.-почвовед. экспертиза. В кн.: Суд. экспертизы. К., 1981.

О. О. Хлесткова, Е. Б. Єфремян.

 

Схожі за змістом слова та фрази