Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВА СТАТИСТИКА
   

СУДОВА СТАТИСТИКА

- галузь державної статистики, предметом якої є збір відповід. інформації, дослідження та узагальнення кількісної характеристики злочинності, цив.-прав, і госп.-прав, спорів, що стали об'єктом розгляду в суді, органах розслідування, прокуратури, ін. правоохор. органах, а також облік заходів щодо профілактики і б-би з правопорушеннями. Має важливе значення для вдосконалення правозастосовної та правоохор. діяльності, її кадрового, орг., фін. і матеріально-тех. забезпечення, розробки відповідного зак-ва тощо.

Як складова правової статистики грунтується на системі офіц. документованих даних, одержаних у встановленому законом порядку, і використовує сукупність загальноприйнятих стат. методів (див. Статистика). Осн. завданнями С. с. є: здійснення повного і всебіч. обліку злочинів та ін. правопорушень; аналіз ходу і результатів розгляду судами відповід. справ; узагальнення статистичної інформації про суд.-прав. явища і процеси; забезпечення об'єктивності, достовірності, оперативності та цілісності інформації щодо суд. та ін. правозастосов. діяльності; використання одержаних стат. даних для удосконалення зак-ва, судочинства, правоохор. процесів, діяльності органів держ. влади тощо. С. с. прийнято поділяти на дві осн. галузі: цив.-прав. і крим.-прав, статистику та статистику адм. правопорушень і прокур. нагляду. Окремо вирізняють статистику конст. судочинства, процес.-прав, статистику та статистику викон. провадження. Цив.-прав. статистика досліджує цив. справи, що розглядаються у судах заг. юрисдикції, госп. і третейських судах, а також у нотаріаті. Крим.-прав, статистика вивчає кількісну сторону злочинності та крим.-прав, заходів б-би з нею. її показники відображають кількісну і якісну характеристику результатів діяльності органів розслідування, прокуратури і суду. Вона враховує кількість крим. правопорушень, а також кількість злочинців та міри покарання, які застосував суд. С. с. обліковує і діяльність прокуратури в галузі підтримання держ. обвинувачення в суді й нагляду, осн. процес, дії суду, кількість і характер виконаних вироків, рішень у цив. і госп. справах та ін. Система С. с, її джерела і режим, форми діяльності, порядок збирання, обробки, аналізу, узагальнення, подання та використання суд.-стат. інформації в Україні визначаються Законами «Про державну статистику» (1992), «Про інформацію» (1992), «Про державну таємницю» (1994), зак-вом про правоохор. діяльність, стат. облік і звітність та ін.

Літ.: Прав, статистика. М., 1980; Статистика. К., 1993; Кальман О. Г., Христич І. О. Прав, статистика. X., 1999; Аналіз роботи судів заг. юрисдикції в 2001 році за даними суд. статистики. «Вісник Верх. Суду України», 2002, № 4.

В. П. Нагребельний, В. М. Тертишник.

 

Схожі за змістом слова та фрази