Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНЦІЯ ООН ПО МОРСЬКОМУ ПРАВУ 1982
   

КОНВЕНЦІЯ ООН ПО МОРСЬКОМУ ПРАВУ 1982

— міжнар.-правовий документ, прийнятий III Конференцією ООН з мор. права 30.IV 1982 (м. Нью-Йорк, США). Набула чинності 16.ХІ 1994. На поч. 2000 сторонами Конвенції було понад 130 держав. Україна ратифікувала її 25.УІІІ 1999. Конвенція складається з 320 статей і 9 Додатків. Спрямована на розвиток співробітництва держав у використанні просторів та освоєнні природ, багатств Світового ок., зміцнення міжнар. миру та безпеки. Практично всі питання публіч. міжнар. мор. права щодо використання Світового ок. в мир. час кодифіковані в цій «конституції для океанів». Вона утворила нову нормат.-інституц. систему правового регулювання у галузі міжнар. мор. права. її положення регулюють такі важливі питання, як межі та правовий режим мор. просторів — тер. моря, виключної (морської) екон. зони, конт. шельфу, відкритого моря, міжнар. проток тощо, а також стосуються повітр. простору над ними, мор. дна та його надр. Регламентує питання, пов'язані з проведенням мор. наук, досліджень, використанням живих ресурсів Світового ок. та управлінням ними, зокрема питання доступу прибереж, держав до живих ресурсів ін. регіонів, а також запобігання забрудненню мор. середовища.

Конвенція визначає статус мор. дна за межами дії нац. юрисдикції та формулює принципи і норми експлуатації його мін. ресурсів. Для досягнення цілей Конвенції у цьому напрямі утворений Міжнародний орган з морського дна, наділений широкими адм.-правовими повноваженнями у сфері освоєння ресурсів мор. дна. 1994 ряд положень Конвенції щодо експлуатації ресурсів мор. дна було переглянуто. Зміни закріплено в Угоді про імплементацію ч. XI Конвенції.

У Додатках до К. ООН по м. п. 1982 передбачено систему засобів і процедур мир. врегулювання спорів щодо тлумачення та застосування Конвенції. До гол. засобів вирішення спорів з мор. права, рішення яких є обов'язковими для сторін, зокрема, належать: Міжнародний трибунал з морського права, Міжнародний суд ООН, Арбітражний трибунал.

Конвенція — впливовий міжнар. інструмент захисту прав та інтересів як мор. держав, так і держав, які не мають виходу до моря. Вона забезпечує вирішення практ. питань щодо безпе-решкод. функціонування трансп. та рибол. флоту, делімітації мор. просторів, охорони мор. середовища тощо. Ресурси дна морів та океанів за межами дії нац. юрисдикції проголошено заг. надбанням людства.

Норми і принципи Конвенції служать основою міжнар.-правового регулювання відносин у галузі використання та охорони мор. просторів, загальновизнаним орієнтиром для нац. правових систем. Вони активно трансформуються у нац. зак-во держав, у т. ч. України.

Ю. С. Шемшученко, В. Ю. Качуренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази