Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow плюш-подол arrow ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ
   

ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ

— сучасна бурж. апологетична концепція зайнятості й основана на ній програма держ. - монополістичного регулювання капіталістичної економіки Дж. М. Кейнса та його послідовників (див. Кейнсіанство). Сформувалася у 2-й пол. 30-х рр. 20 ст. під впливом різкого загострення суперечностей капіталізму. Прихильники "П. з." — У. Беверідж, Р. Харрод (Великобританія), А. Хансен, С. Харріс, Є. Домар (США), праві соціалісти Дж. Коул, Дж. Стрейчі, А. Кросленд (Великобританія) та ін. За Кейнсом, безробіття — це наслідок недостатності "ефективного попиту". Недостатність же пояснюється ним спадною схильністю людей до споживання в міру зростання доходів і слабкими стимулами до інвестицій. Для забезпечення "П. з."в рамках капіталізму д-ва має сприяти збільшенню обсягу "ефективного попиту". Для цього необхідно стимулювати зростання держ. і приватних капіталовкладень, усіх видів споживання шляхом регулювання процентних ставок, інфляції, фінансування підприємців за рахунок держ. бюджету тощо.

Осн. вади "П. з." полягають в ідеалізмі та метафізичності, оскільки при поясненні безробіття вирішальну роль відведено свідомості людей, які в своїй діяльності керуються нібито вічними психологічними мотивами. Насправді обмеженість платоспроможного попиту і безробіття пояснюються не спадною схильністю людей до споживання, а діянням загального закону капіталістичного нагромадження. В поняття "повна зайнятість" бурж. економісти вкладають не цілковиту ліквідацію безробіття, а лише усунення надмірного, небезпечного для існування капіталізму його рівня. "Нормальне" безробіття, на їхню думку, може охоплювати 3—6% заг. кількості зайнятих і використовується як засіб для максимізації прибутку.

П. М. Леоненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази