Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АМНІСТІЯ
   

АМНІСТІЯ

(грец. — забуття, прощення) — акт найвищого законод. органу д-ви про повне або часткове звільнення від крим. відповідальності і покарання певних категорій осіб, винних у вчиненні злочинів. Застосовувалася (як цар. акт помилування, «всемилостивіший маніфест») у Рос. імперії, практикувалася в СРСР. А. передбачена законодавством більшості держав пострад. простору, в т. ч. України. Законодавство ін. країн інституту А. практично не знає. В Україні згідно з Конституцією (ч. З ст. 92) А. оголошується законом, тобто знаходиться у компетенції Верх. Ради. А. не скасовує і не змінює норм крим. законодавства, вона є по-засуд. звільненням від крим. відповідальності і покарання. 1.Х 1996 прийнято Закон «Про застосування амністії в Україні», до якого 19.ХІІ 1996 були внесені деякі зміни (ст. 3). За цим законом А. поширюється на конкретні, але індивідуально не визначені категорії осіб, котрі вчинили злочин. Актом про А. може бути передбачене: повне звільнення зазначених у ньому осіб від крим. відповідальності чи від відбування покарання (повна А.); часткове звільнення зазначених у ньому осіб від відбування покарання (часткова А.). Закон не може передбачати заміну одного покарання іншим чи зняття судимості з осіб, які звільняються від відбування покарання. На підставі акта А. стосовно осіб, які підпадають під неї: а) ухвалюється постанова про відмову в порушенні крим. справи або про її закриття, якщо вона знаходиться в органах поперед, слідства або в суді; б) виноситься обвинувальний вирок суду із звільненням винного від покарання; в) приймається постанова установи, що відає відбуванням покарання, про звільнення від нього або про зменшення строку покарання згідно з вказівкою закону. Ці документи є юрид. підставою для виконання припису акта А. щодо конкр. осіб.

Не допускається застосування А. до: а) особливо небезпечних рецидивістів, визнаних такими вироком суду, що набув закон, сили; б) осіб, яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбавлення волі; в) осіб, що мають дві і більше судимості за вчинення тяжких злочинів; г) осіб, яких засуджено за особливо небезпечні злочини проти д-ви, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; д) осіб, яких засуджено за вчинення тяжкого злочину (крім зазначених у п. «г» ст. З закону та які відбули менше половини осн. покарання). Законом про А. можуть бути визначені також ін. категорії осіб, на які вона не поширюється. Дія акта про А. поширюється на злочини, скоєні до дня набуття ним чинності включно, і не поширюється на злочини, що тривають або продовжуються, якщо вони закінчені, припинені або перервані після прийняття закону про А. Новим у практиці є застосування умовної А., коли у виняткових випадках, з метою припинення суспільно небезпечних групових виявів, чинність А. може бути поширена на діяння, вчинені до певної дати після оголошення А., за умови обов'язкового виконання до цієї дати вимог, передбачених у законі про А.

Особи, на яких поширюється А., можуть бути звільнені від відбування як основного, так і дод. покарання, призначеного судом. А. не звільняє від обов'язку відшкодувати заподіяну злочином шкоду, покладеного на винну особу вироком чи рішенням суду. Питання про погашення чи зняття судимості щодо осіб, до яких застосовано А., вирішується відповідно до положень КК України, виходячи із виду і терміну фактично відбутого винним покарання. Особи, які відповідно до закону про А. підлягають звільненню від відбування покарання, звільняються з місць позбавлення волі протягом 3 місяців після його опублікування. Особи, щодо яких застосовується скорочення терміну покарання, мають бути офіційно повідомлені про нове обчислення терміну покарання і про дату закінчення відбування покарання протягом місяця після опублікування акта А. Особа, справа якої підпадає під А., але яка не вважає себе винною, може вимагати суд. розгляду справи для винесення виправдувального вироку.

Закони про А., за винятком законів про умову А., ВР України може приймати не частіше одного разу протягом календ. року.

Ю. В. Александров.

 

Схожі за змістом слова та фрази