Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕРЕЗИДЕНТИ
   

НЕРЕЗИДЕНТИ

[від не... - префікс, що означає заперечення, і франц. resident, лат. геsidens (residentis) — той, що залишається на місці] — 1) Фіз. особи (іноз. гр-ни, гр-ни України, особи без громадянства), які мають пост, місце проживання за межами України, в т. ч. ті, що тимчасово перебувають на тер. України. 2) Юрид. особи, суб'єкти підприєм. діяльності, які не мають статусу юрид. особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, що створені й діють відповідно до зак-ва іноз. д-ви, в т. ч. юрид. особи та ін. суб'єкти підприєм. діяльності, за участю ін. суб'єктів підприєм. діяльності України. 3) Розташовані на тер. іноземних дип., коне, торг, та ін. представництва міжнар. організації та їх філії, що мають імунітет і дип. привілеї, а також представництва ін. організацій і фірм, які не здійснюють підприєм. діяльності на підставі законів України. Правоздатність Н. визначається ЦивК України (розд. VIII). Господарська, в т. ч. зовнішньоекономічна, діяльність Н. на тер. України регулюється Законами «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991) та «Про оподаткування прибутку підприємств» (1994, зі змінами і доп. 1997), декретом KM України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» (1993). Діяльність Н., пов'язана з іноз. інвестиціями, регулюється Законом України «Про режим іноземного інвестування» (1996) та Положенням про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затв. KM України (1996). Будь-які доходи, отримані Н. від госп. діяльності, з джерелом їх походження в Україні (в т. ч. на рахунках Н. у гривнях), обкладаються додатково податком на репатріацію доходів у розмірі 15 % від суми цих доходів за рахунок такої виплати, якщо інше не передбачено нормами міжнар. угод, що набули чинності (згідно зі ст. 13 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств»). Н., які здійснюють зовнішньоекон. діяльність в Україні, мають право на відкриття своїх представництв на її території (ст. 5 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність»). Представництво Н. — це установа або особа, яка представляє інтереси іноз. суб'єкта госп. діяльності в Україні і має на це належ, чином оформлені повноваження. Згідно з Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноз. суб'єктів госп. діяльності в Україні, затв. М-вом зовнішньоекон. зв'язків і торгівлі України 18.І 1996, представництво не є юрид. особою і не займається самостійно комерц. діяльністю; у всіх випадках воно діє від імені та за дорученням Н. і виконує свої функції відповідно до зак-ва України. Представництво може здійснювати свої функції, пов'язані з виконанням представницьких послуг, тільки в інтересах Н., зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, і виконує їх відповідно до чинного зак-ва України.

«Постійне представництво нерезидентів в Україні» — поняття, введене Законом «Про оподаткування прибутку підприємств». Це пост, місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється госп. діяльність Н. на тер. України. До пост, представництв, зокрема, належать: місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар'єр або ін. місце розвідки чи видобутку корисних копалин. Згідно з Положенням про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку (затв. Держ. податковою адміністрацією України 16.1 1998) пост, представництва Н. в Україні підлягають реєстрації як платники податку на прибуток у подат. органі за факт, місцем здійснення госп. діяльності (за своїм місцезнаходженням). Ця вимога не поширюється на представництва Н., які не займаються госп. діяльністю в Україні. З метою оподаткування до пост, представництв Н. прирівнюються резиденти, які мають повноваження діяти від імені Н., що тягне за собою виникнення у Н. цив. прав та обов'язків [укладати договори (контракти) від імені Н.; отримувати (зберігати) запаси товарів, що належать Н., зі складу яких здійснюється поставка товару від імені Н., крім резидентів, що мають статус складу митниці].

Н. А. Дмитрієва.