Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow З'ЇЗД СУДДІВ УКРАЇНИ
   

З'ЇЗД СУДДІВ УКРАЇНИ

- найвищий орган суддівського самоврядування. Його діяльність визначається Конституцією України та Законами України «Про статус суддів» (1992), «Про судоустрій України» (1981; зі змінами та доповненнями 1992 і 1994), «Про арбітражний суд» (1991) та «Про органи суддівського самоврядування» (1994). З'їзд обирає із числа суддів заг. судів 6 суддів Конституційного Суду України, 3 членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; розглядає питання надання суддям метод, допомоги і підвищення їх кваліфікації; ставить питання про необхідність роз'яснень застосування зак-ва Пленумом Верховного Суду України і пленумом Вищого арбітражного суду України; вносить пропозиції щодо орг. та матеріально-тех. забезпечення діяльності судів; розглядає питання, що пов'язані з виконанням Закону України «Про статус суддів», ставить питання перед Конст. Судом України про відповідність роз'яснень Пленумів Верх. Суду і Вищого арбітраж, суду Конституції та Законам України; обговорює ін. питання організації діяльності судів. На з'їзді обирається Рада суддів України, кількісний склад і представництво в якій визначаються делегатами. 3. с. У. скликається не рідше одного разу на 5 років. Про скликання з'їзду приймається спільне рішення Президії Верх. Суду України і президії Вищого арбітраж, суду України. Позачерговий з'їзд суддів може бути скликано як за ініціативою Президії Верх. Суду України і президії Вищого арбітраж, суду України Радою судців України, так і на вимогу не менше третини складу суддів заг. судів України. Делегати на 3. с. У. обираються шляхом відкритого або таємного голосування за нормою: 1 делегат від 10 суддів заг. судів і 1 делегат від 6 судців арбітраж, та військ, судів. 3. с. У. є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин делегатів. Рішення приймаються більшістю голосів, як правило, відкритим голосуванням. Перший 3. с. У. відбувся у грудні 1991.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази