Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow радіс-рама arrow РАДЯНСЬКИЙ НАРОД
   

РАДЯНСЬКИЙ НАРОД

— нова історична соціальна і інтернаціональна спільність людей, що інтегрує в монолітну соціалістичну єдність усіх класів та соціальних

груп, усіх націй та народностей PCP. P. н. — стійке інтернац. утворення, яке характеризується зближенням класів і верств соціалістичного суспільства, розвитком міжнац. форм єдності трудящих, згуртованих спільністю соціалістичного ладу, марксистсько-ленінської ідеології, комуністичними ідеалами робітн. класу, принципами інтернаціоналізму. Найяскравіший вияв усі риси і властивості Р. н. дістали в розвинутому соціалістичному суспільстві. На сучас. етапі комуністичної о будівництва Р. н. розвивається на основі єдиного народногосподарського комплексу СРСР з властивими йому інтернац. територіальними зв'язками в межах єдиної загальнонар. д-ви. Р. н. має єдині спільні органи держ. влади, єдине рад. громадянство. Р. н. характеризується єдиною системою соціалістичної багатонац. культури, спільним духовним обличчям, єдиною соціальною психологією, єдиним соціалістичним способом життя. Йому притаманні рад. патріотизм, соціалістичний інтернаціоналізм, дружба народів, почуття загальнонаціональної гордості радянських людей, колективізм, соціалістичний гуманізм. Інтернац. засобом спілкування Р. н. є рос. мова. Р. н. сформувався в процесі будівництва соціалізму і комунізму як закономірний результат докорінного перетворення класових і нац. відносин, побудови нових, вищих форм людського співжиття. Найважливіша роль у цьому широкому соціалістичному утворенні належить союзові робітничого класу і селянства під керівництвом КПРС. Об'єднання трудящих на соціально-класовій, екон., політ. та ідеологічній базі соціалізму спричинює єдність їхніх нац. інтересів в інтернац. справі побудови комунізму. В ході соціалістичного будівництва і розв'язання національного питання в СРСР в Р. н. відбуваються істотні зміни. Утворення соціалістичних націй, гармонійне зближення усіх трудящих за класовими та нац. ознаками, класова солідарність виявляються і на рівні міжнац. єдності у формі зближення соціалістичних націй як складових частин єдиної інтернац. спільності — Р. н. Завдяки цьому Р. н. в розвинутому соціалістичному суспільстві стає новою істор. спільністю людей. КПРС розглядає утворення Р. н. як узагальнений підсумок усіх перетворень у житті рад. суспільства, один з показників побудови в СРСР розвинутого соціалізму і водночас важливу умову його поступового переростання в комунізм. КПРС постійно враховує роль цього фактора в керівництві суспільством, вважає його вихідним в аналізі досягнень і перспектив дальшого прогресу.

Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 26. Становище і завдання Соціалістичного Інтернаціоналу; т. 41. Тези до II конгресу Комуністичного Інтернаціоналу; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Брежнєв Л. І. Про п'ятдесятиріччя Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К. 1973; Ким М. П. Советский народ — новая историческая общность. М. 1972; Великий советский народ. К. 1976; Становление советского народа и развитие социалистических наций. К. 1978.

В. М. Гончарова.

 

Схожі за змістом слова та фрази