Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГРУШЕВСЬКИЙ
   

ГРУШЕВСЬКИЙ

Олександр Сергійович [12 (24)ЛТІІ 1877, м. Ставрополь - 1943, с. Іртишськ, тепер місто Павлодарської обл., Росія] — укр. історик, правознавець, літературознавець, етнограф. Брат М. С. Грушев-ського. Закін. істор.-філол. ф-т Київ, унту, одночасно протягом двох років слухав лекції на юрид. ф-ті. Тривалий час перебував у наук, відрядженні в Німеччині та Австрії, вивчаючи єв-роп. археологію та історію. З 1900 жив в Одесі, згодом у Москві і Петербурзі, викладаючи у місц. унтах заг. курси історії, історії України та ін. З

1917 — приват-доцент Київ, ун-ту. Був членом Укр. наук, т-ва (УНТ) у Києві, дійсним членом НТШ у Львові, ряду ін. наук.-куль-тур. осередків. Примикав до укр. соц.-демократів, а потім до укр. есерів. Після падіння рос. царату — член Центральної Ради. В період Гетьманату — професор Укр. держ. ун-ту в Києві. З 1919, після створення УАН (ВУАН), — директор Пост, комісії для складання істор.-геогр. словника укр. землі (з правами академіка на засіданнях Відділу істор.-філол. наук Академії); член Пост, комісії для складання біогр. словника діячів України, член Археографічної комісії. З 1924 — керівник секції соціальної і політичної історії науково-дослідної кафедри історії України тощо.

Грушевський О.С. - leksika.com.ua

Г. був одним з ініціаторів заснування у грудні

1918 правничої секції УНТ, кілька місяців фактично її очолював, а потім був товаришем (заступником) голови секції. Після злиття УНТ з ВУАН став товаришем голови Правничого т-ва при ВУАН. Його численні доповіді на засіданнях секції (т-ва) здебільшого стосувалися земельно-правових питань істор. характеру, держ.-правової тематики.

Наук, інтереси Г. стосувалися проблем устрою Великого князівства Литовського, зокрема Пінського Полісся, соціально-екон. побуту Гетьманщини, сусп. життя 19 ст. Ряд досліджень безпосередньо пов'язані з актуальними питаннями юрид. науки. Вчений аналізував нормат. акти, що стосувалися податків, мит. системи, організації міськ. господарства, землевпорядкування тощо. Особливо багато уваги приділяв універсалам укр. гетьманів із зем. питань. У липні 1933 Г. був звільнений з посади «за повний саботаж у науковій роботі», за виготовлення «шкідливої за змістом продукції..., вороже ставлення до заходів щодо зміцнення роботи ВУАН та її установ». У серпні 1938 арештований за сфальсиф. звинуваченням у антирад. діяльності й рішенням особливої наради при НКВС СРСР у жовтні 1939 засланий на 5 років в один з районів Казахстану. Помер, ймовірно, на поч. 1943. Реабілітований у вересні 1989. Осн. праці: «Пінське Полісся. IX—XIII ст.» (1901), «Пінське Полісся ХІУ-ХУІ ст.» (1903), «Міста Великого князівства Литовського» (1918), «Перші гетьманські земельні універсали» (1926), «Універсали та грамоти у земельних справах з 1650—1660 років» (1926), «Універсали та грамоти лівобережним ратушам у XVII в.» (1928).

Літ.: Життєпис проф. О. С. Грушевського. Реєстр гол. праць проф. О. С. Грушевського. В кн.: Записки істори-ко-філологічного відділу (ВУАН), кн. 2—3. К., 1923.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази