Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow слове-сніг arrow СЛОВ'ЯНОФІЛИ
   

СЛОВ'ЯНОФІЛИ

слов'янолюби — представники одного з напрямів рос. суспільно-політичної думки 40—50-х рр. 19 ст.— слов'янофільства, які історичний розвиток Росії, слов'янських народів протиставляли історії народів Заходу. Назву дістали в ході полеміки проти західників у питанні про шляхи істор. розвитку Росії. До C. належали СХ С. Хом'яков, брати І, В. та П. В. Кирєєвські, І. С. і К. С. Аксакови, Ю. Ф. Самарін, О. І. Кошелєв, І. Д. Бєляєв та ін. Погляди С. у питанні про шляхи розвитку Росії і слов'ян. народів були складні і суперечливі. С. вважали, що шлях розвитку Росії особливий, самобутній, такий, що виключає можливість революц. боротьби. Цю самобутність С. вбачали в наявності рос. поземельної общини, в православ'ї, яке вони вважали єдиним справжнім християнством. С. виступали за скасування кріпацтва шляхом реформи "зверху", за розвиток пром-сті й торгівлі, застосування машин тощо. За політ. поглядами С. були монархісти, однак виступали за скликання Земського собору, відстоювали гласність суду, скасування тілесних покарань і смертної кари. Філос. погляди С— ідеалістичні. Ідеологія С. за своєю класовою суттю була бурж.-поміщицькою, а за політ. спрямованістю — ліберально-консервативною. В своїх істор. працях С. ідеалізували допетровську Русь, засуджували реформи Петра 1, вважаючи, що вони порушили самобутній істор. розвиток Росії, призвели до засвоєння нею деяких форм зх. європ. політ. життя. Незважаючи на наук. хибність істор. концепції С, їм належить значна роль у розробці питань з історії селянства, слов'ян. слов'янознавства. Вони критикували перебільшення ролі д-ви в істор. розвитку Росії, що його допускали історики т. з. юридичної школи. С. належала значна роль у вивченні етнографії, фольклору рос., укр. і білорус. народів. М. О. Максимович, який з ряду питань поділяв погляди С, видав ряд праць і збірок про нар. творчість. Близько до С. стояв відомий славіст і дослідник минулого України О. М. Бодянський. Революц. демократи В. Г. Бєлінський, О. І. Герцен, М. Г. Чернишевський, М. О. Добролюбов. Т. Г. Шевченко вели боротьбу проти С. і західників-лібералів, які відображали інтереси пануючих класів. У післяреформений період, в умовах капіталістичного розвитку Росії, слов'янофільство як окремий напрям сусп. думки перестало існувати.

Літ.: Янковский Ю. 3. Из истории русской общественно-литературной мысли 40—50-х годов XIX столетия. К.. 1972.

Ф. П. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази