Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАБАЛЬНА УГОДА
   

КАБАЛЬНА УГОДА

у цивільному праві — договір, який гр-нин вимушений укласти на вкрай невигідних для нього умовах внаслідок обману, насильства, погрози або збігу тяжких обставин і наявності їх безпосеред. зв'язку з волевиявленням сторони. Під обманом розуміється умисне введення в оману учасника угоди шляхом подання відомостей, що не відповідають дійсності, або замовчування обставин, які мають істотне значення для угоди, що укладається. Насильством визнається фіз. або псих, вплив на особу учасника угоди або його близьких з метою спонукання його до укладення К. у. Збігом тяжких обставин слід вважати такий майновий або особистий стан гр-нина чи його близьких (нужденність, хвороба та ін.), який примусив укласти договір на вкрай невигід. умовах. Погроза може бути підставою для визнання угоди недійсною, коли з обставин, які мали місце на момент укладання угоди, були підстави вважати, що відмова учасника угоди від її укладання могла спричинити шкоду його законним інтересам. К. у. визнається судом чи арбітраж, судом недійсною за позовом потерпілої сторони. У цьому випадку винна сторона повертає потерпшому все одержане нею за К. у. майно, а якщо повернення у натурі неможливе — відшкодовує його вартість, а також відшкодовує потерпілому понесені ним витрати, втрати або пошкодження його майна. Майно, одержане потерпілим від другої сторони (або належне йому), звертається у доход д-ви. При неможливості передати майно в доход д-ви в натурі — стягується його вартість (ст. 57 Цивільного кодексу України).

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази