Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГАЛУЗЬ ПРАВА
   

ГАЛУЗЬ ПРАВА

— порівняно автономна в системі права сукупність правових норм та інститутів, якими регулюються однорідні сусп. відносини. Поділ права на галузі випливає із специфіки цих відносин та об'єктивної необхідності встановлення для них особливого правового режиму. Г. п. є осн. елементами структури права. Як частина цілого кожна Г. п. взаємодіє з ін. галузями і з системою права в цілому. Гол. критерії поділу права на галузі — предмет і метод правового регулювання. За ними в системі вітчизн. права виділяють такі Г. п.: а) профільні (фундаментальні); б) інші основні; в) комплексні.

Профільними є державне (конституційне), адміністративне, цивільне та кримінальне право, а також відповідні галузі процес, права. Названі галузі становлять ядро системи права, є первинними, мають чітку архітектоніку та усталені ієрарх, зв'язки. До інших основних Г. п. належать трудове, сімейне, земельне, гірниче, водне, лісове, атмосфероохорон. право, право соціального захисту тощо. Одні з них визнаються вже цілком сформованими, інші — такими, що перебувають у процесі формування (напр., право соціального захисту). Комплексні Г. п. регулюють сусп. відносини, що стосуються цілих сфер держ. і громад, життя. Такими галузями визнаються господарське, аграрне, екологічне, морське право та деякі ін. Окр. автори називають їх ще комплексними правовими утвореннями. Особливе місце посідає міжнар. право. Воно не входить до системи права будь-якої держави, але справляє на неї відповід. вплив; у свою чергу, д-ви як суб'єкти міжнар. права теж впливають на його розвиток. Крім зазначеної галузевої класифікації, право поділяється на публічне і приватне. Основою для такого поділу є сфера інтересів — загальних (державних) чи індивідуальних (групових). Елементи публічного і приватного права характерні практично для всіх Г. п. Класифікація права на публічне і приватне є вихідною засадою для формування дем. правової системи в будь-якій країні.

Літ.: Рабінович П. М. Основи заг. теорії права та д-ви. К., 1994; Алексеев С. С. Теория права. X., 1994.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази