Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАКІАВЕЛЛІ
   

МАКІАВЕЛЛІ

Нікколо (З.V 1469, Флоренція — 22.VI 1527, там же) — італ. держ. діяч, політ, мислитель, письменник, військ, теоретик, історик. Одержав різнобічну освіту. Після вигнання з Флоренції (1498) правлячої родини Медічі працював секретарем флорент. сеньйорії, протягом багатьох років займав посаду держ. секретаря Флорентійської республіки, був послом у ряді європ. держав. З падінням республіки та встановленням (1512) у Флоренції тиранії Медічі М. запроторено до в'язниці,

МАКІАВЕЛЛІ Нікколо - leksika.com.ua

а невдовзі вислано до його маєтку (м. Сан-Кашано, побл. Флоренції). Позбавлений можливості займатися політ, діяльністю, М. стає політ, письменником.

М. заперечував теол. уявлення про політику, д-ву і право, ставив людину з її інтересами та прагненням володіти майном, до власності у центр світогляду, розглядав політику як авт. сферу люд. діяльності. М. — прихильник утворення держ. організації як найвищої сусп. сили, із власним механізмом і нормами, спрямованими на регулювання поведінки та діяльності особи — активної учасниці політ, життя. Він намагався осягнути заг. закони політ, буття, головним з яких вважав пост, зміцнення і зміну форм правління. За М. д-ва перебуває у русі та розвитку. Конкретний її стан визначається співвідношенням політ, сил, що прагнуть влади.

Мислитель розрізняв три форми д-ви: одновладдя, правління небагатьох, правління всього народу і конст. види влади — монархію, аристократію та демократію. Проте кожна а них, окремо взята, поступово втрачає властиві їй риси. Застосування злочин, засобів для збереження влади загрожує виникненням тиранії, олігархії та охлократії. Найкращою вважав «змішану владу», яка втілила б у собі найкращі риси кожного виду влади. М. був прихильником контролю та рівноваги у функціонуванні держ. механізму, забезпечення рівних можливостей в управлінні д-вою одночасно народові, знаті й монархові. Така організація влади забезпечила б інтереси різних сусп. груп. Політ, концепція М. грунтується на ідеї створення сильної нац. д-ви, вільної від тиранії та чужоземців. Цій ідеї відповідало вчення М. про державця, тол. завданням якого було реформування сусп-ва на основі нац. волі та колект. свідомості. В досягненні держ. могутності всі засоби і методи, включаючи нехтування мораллю, на думку М., виправдані. Тому «макіавеллізмом» деколи називають політику, засновану на культі сили, ігноруванні норм моралі й спрямовану на досягнення успіху будь-якою ціною. Водночас гасло «мета виправдує засоби» М. не абсолютизував.

М. сформулював основи зовнішньополіт. відносин. Гол. небезпекою існуванню будь-якої незалежної д-ви він вважав групові та станові інтереси всередині країни і суперництво держав за панування. До найефективніших засобів відвернення зовн. загрози М. відносив швидке і макс. ослаблення противників. Був прихильником здійснення агресивної і експансіоніст, політики щодо сусід, держав. Осн. праці: «Державець» («Володар», 1513; укр. переклад М. Островерхи, 1934), «Міркування з приводу першої декади Тита Лівія» (1513—21, вид. 1531; ін. укр. переклад назви праці — «Роздуми про перші десять книг Тита Лівія»), «Історія Флоренції» (1520-25, вид. 1532).

Літ.: Виллари П. Н. Макиавелли и его время, т. 1. СПб.. 1914; Бурлацкий Ф. М. Загадка и урок Никколо Макиавелли. М., 1977; Себайн Дж., Торсон Т. Історія політ, думки. К., 1997.

О. В. Скрипнюк.

МАКЛЕР

(нім. — посередник) — особа, яка на профес. основі здійснює посередницьку діяльність у сфері купівлі-продажу товарів та цінних паперів, страхування та ін. На відміну від звичайного брокера, що укладає угоди для клієнтів, М. як біржовий посередник купує і продає угоди (контракти) за свій рахунок. Біржовими М. іменують членів персоналу біржі (фондової, товарної тощо) та осіб, які ведуть торги в структур, підрозділах бірж, установ і регулюють усну згоду брокерів на укладення угод (див. Дилер). Нерідко М. об'єднуються у маклер, агентства — організації, які надають вищезгадані посередниц. послуги

юрид. фІз. особам.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази