Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Х arrow ХЕТТСЬКА ДЕРЖАВА
   

ХЕТТСЬКА ДЕРЖАВА

- найбільша д-ва Давнього Сходу (18—12 ст. до н. е.), що утворилась у центрі Малої Азії (Анатолії) в індо-європ. народу хеттів, які прийшли сюди, ймовірно, через Балкани або з боку Кавказу й асимілювали місц. корінний народ — хаттів (абхазо-адигейської та нахсько-дагестанської мовної належності). Відігравала важливу роль поряд з Ассирією, Єгиптом, Вавилоном в історії давніх цивілізацій Перед. Азії. За типом державності X. д. наближається до т. з. азіатських деспотій з переважанням елементів держ. та храмового г-ва, потуж, військ, функцією і сакралізованою владою царів. Столиця — м. Хаттусас (Хатушаш, Хатуса) на місці сучас. тур. поселення Богазкей, за 150 км від м. Анкара. Історію X. д. прийнято поділяти на три періоди: Давнє (18—16 ст. до н. е.), Середнє (15 ст. до н. е.) і Нове (14—12 ст. до н. е.) царства. Держ. влада тут розвинулася з інститутів родової організації. Тому цар. влада тривалий час співіснувала з органами громад, самоврядування. Один з таких органів — пан-кус (збори, натовп). Він спочатку був зібранням усієї родової общини. У Давньому царстві до складу панкуса входили найвищі сановники, родичі й свояки царя, а також воїни. Панкус мав широкі повноваження: затверджував спадкоємця престолу, мав право судити представників цар. роду і самого царя у разі вбивства ним своїх родичів. За царя Телепинуса (1525—1500) було ухвалено закон, за яким сам цар відповідав головою за вбивство брата чи сестри. В період Нового царства панкус згадується лише як обрядовий орган. На зміну панкусу з часом з'явилася тулія — цар. рада, що складалася з найближчого оточення монарха. Цар мав титул табарна, що відрізняв його від інших, дрібніших, царків; у листуванні він називав себе «моя величність», «моє сонце» тощо. Хеттське право не було уніфікованим. Під час розкопок знайдено таблиці з текстами окр. законів, зокрема закон про порядок престолонаслідування та найважливіші злочини, прийнятий за вже згаданого царя Телепинуса. Предметом прав, регулювання були майнові та шлюбно-сімейні відносини, порядок землеволодіння, спадкування, вартість товарів і послуг, злочини проти особи, власності, релігії.

Літ.: Авдиев В. И. История Древнего Востока. М., 1970; История Древнего мира. М., 1983; Герни О. Р. Хетты. М., 1987; Васильев Л. С. История Востока, т. 1. М., 1994; История Древнего Востока. Тексты и док-ты. М., 2002.

Л. М. Маймескулов, О. Н. Ярмиш.

 

Схожі за змістом слова та фрази