Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОБУТОВА ТРАВМА
   

ПОБУТОВА ТРАВМА

- травма, яка є наслідком нещасного випадку невироб. характеру, не пов'язаного з виконанням труд, обов'язків. Може бути отримана особою внаслідок заподіяних тілес, ушкоджень, отруєння, опіку, обмороження, ураження електричним струмом, блискавкою, спричинена стих, лихом, контактом з тваринами тощо і призвести до ушкодження здоров'я потерпілого. КМ України 22.ІІІ 2001 затвердив Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Згідно з ним розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися під час: прямування на роботу чи з роботи пішки, громадським, власним або ін. трансп. засобом, що не належить підприємству, установі, організації і не використовувався в їхніх інтересах; переміщення повітр., залізнич., мор., внутрішнім водним, автомоб. тр-том, електротранспортом, метрополітеном, канатною дорогою, фунікулером та ін. видами трансп. засобів; виконання громад, обов'язків (рятування людей, захист власності, правопорядку тощо, якщо це не входить до служб, обов'язків); виконання донор, функцій; участі в громад, акціях (мітингах, демонстраціях, агіт.-проп. діяльності тощо); участі в культур.-масових заходах, спорт, змаганнях; проведення культур., спорт, і оздоровчих заходів, не пов'язаних з навч.-вихов. процесом у навч. закладах; використання газу в побуті; вчинення протиправних дій проти особи, її майна; користування або контакту зі зброєю, боєприпасами та вибух, матеріалами; виконання робіт у дом. г-ві; використання побут, техніки; стих, лиха; перебування у громад, місцях, на об'єктах торгівлі та побут, обслуговування, у закладах лік.-оздоровчого, культурно-осв. та спорт.-розважального призначення, в ін. організаціях.

Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, в якому стані був потерпілий: алк. чи наркот. сп'яніння.

Документом, який підтверджує ушкодження здоров'я особи, є лікарняний листок (листок непрацездатності) чи довідка лік.-профілакт. закладу.

Лік.-профілакт. заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом доби надсилають письм. повідомлення: до район, держадміністрації (викон. органу міської, районної у місті ради) — про нещас. випадок зі смертельним наслідком, а також про груповий нещасний випадок, який стався одночасно з двома і більше особами; до органу внутр. справ — про нещас. випадок із смертельним наслідком, пов'язаний із заподіян ням тілес, ушкоджень ін. особою, а також нещас. випадок, що стався внаслідок контакту зі зброєю, боєприпасами та вибуховими матеріалами або під час дорож-ньо-трансп. пригоди (ДТП). Повідомлення про нещасні випадки зі смертельним наслідком надсилаються також до органів прокуратури. Районна держ. адміністрація (викон. орган міської, районної у місті ради) протягом доби від часу надходження з лік.-профілакт. закладу повідомлення про нещасний випадок (за винятком нещасних випадків зі смертельним наслідком) приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасного випадку. До роботи цієї комісії можуть залучатися представники: організації, де працюють або навчаються потерпілі; організації, на території чи об'єкті якої стався нещас. випадок; органів охорони здоров'я, освіти, захисту прав споживачів; експерти страх, компанії (якщо потерпілий був застрахований). До розслідування нещас. випадків, які сталися під час прямування на роботу чи з роботи, залучаються представники відповід. профсп. органу чи уповноважені труд, колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки.

Якщо до районної держ. адміністрації (викон. органу міської, районної у місті ради) звернувся потерпілий (чи особа, яка представляє його інтереси), а повідомлення з лік.-профілактич-ного закладу про нещасний випадок не надходило, районна держадміністрація (викон. орган міської, районної у місті ради) приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування і визначення організації, яка повинна проводити розслідування, та направляє її керівникові копію рішення. Керівник організації протягом доби від часу надходження рішення про уповноваження її на проведення розслідування призначає комісію не менш як з 3 осіб: голови комісії — посад, особи, яку визначає керівник організації, і членів комісії — керівника відповідного структур, підрозділу, представника профсп. орг-ції, членом якої є потерпілий, або уповноваженого труд, колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки. За результатами розслідування нещас. випадку складається акт за формою НТ (невироб. травматизм).

Розслідування нещасних випадків зі смертельним наслідком, групових нещасних випадків у разі смерті хоча б одного з потерпілих, нещас. випадків, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень ін. особою, а також нещас. випадків, які сталися внаслідок контакту зі зброєю, боєприпасами та вибух, матеріалами, проводиться органами внутр. справ або прокуратури. КМ України 6.У 2001 затвердив Порядок оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації. Цей Порядок визначає умови та розмір оплати власником або уповноваженим ним органом днів тимчас. непрацездатності за рахунок коштів підприємства, установи, організації чи фіз. особи, яка використовує працю найманих працівників. Оплата днів тимчас. непрацездатності застрах. особі проводиться за основним місцем роботи у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату зарплати за роб. дні (години) згідно з графіком роботи, що припадають на дні тимчас. непрацездатності. Підставою для оплати днів тимчас. непрацездатності є виданий в установленому порядку лікарняний листок. При П. т. розмір допомоги по тимчас. непрацездатності залежить від страх, стажу застрах. особи, що обчислюється в установленому законом порядку.

Не оплачуються дні тимчас. непрацездатності у таких випадках: у разі одержання застрах. особою травми або захворювання при вчиненні нею злочину; при навмисному заподіянні шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від роботи чи ін. обов'язків або симуляції хвороби; за час перебування під арештом і проведення суд.-мед. експертизи; за час примус, лікування, призначеного за постановою суду; при тимчас. непрацездатності у зв'язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алк., наркот., токсич. сп'яніння або пов'язаних з ним дій; за період перебування застрах. особи у відпустці без збереження зарплати, творчій відпустці, дод. відпустці у зв'язку з навчанням.

Л. О. Кузнецова.

 

Схожі за змістом слова та фрази