Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Р-радіо arrow РАДА ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ
   

РАДА ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ

в сільському господарстві — керівний орган виробничого об'єднання міжколгоспних підприємств. Правове становище і компетенцію Р. в. о. визначає "Положення про виробниче об'єднання в сільському господарстві", затверджене Радою Міністрів СРСР 7.XII 1978. До виключної компетенції Р. в. о. належать: затвердження заходів по спеціалізації, концентрації і кооперуванню виробництва в об'єднанні; визначення для всіх учасників об'єднання планів держ. закупівель с.-г. продукції; затвердження показників перспективних і річних планів, планів розвитку об'єднання, вирішення питань централізації виконання в об'єднанні окремих виробничо-госп. функцій, створення централізованих фондів і резервів об'єднання, а також порядок їх використання. Рішення Р. в. о. мають обов'язкову юрид. силу для членів об'єднання і об'єднання в цілому. Головою ради є ген. директор головного виробничого об'єднання. В об'єднанні з відособленим апаратом управління голова (ген. директор) об'єднання обирається Радою об'єднання.

Літ.: Маслов В. Ф., Подопригора 3. А., Попов В. К. Правовое положение производственных объединений в сельском хозяйстве. К., 1979.

В. В Янчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази