Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow жит-жюс arrow ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
   

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО

-галузь господарства, завданням якої є задоволення житлово-побутових потреб населення та його розселення. В СРСР до складу Ж. г. входять: житл. будинки з усім наявним у них інженерним устаткуванням, усуспільнений дачний фонд, ремонтно-буд., виробничі, постачальні, трансп. та ін. г-ва, що обслуговують житловий фонд і входять у систему управління житл. фондом як його матеріаль-но-тех. база. За видами власності весь міськ. житл. фонд поділяється на усуспільнений (70% ) і той, що перебуває в особистій власності громадян. Усуспільнений житл. фонд складається з держ. фонду та фонду, що належить кооп. і громад. орг-ціям. З перших років Рад. влади розвиток Ж. г. в країні було підпорядковано задоволенню потреб широких мас трудящих. Міськ. житл. фонд країни 1917 становив 184 млн. м2 заг. площі житл. будинків, у т. ч. на Україні - 46,1 млн. м2. Відбудова нар. г-ва після громадян. війни, розвиток пром-сті в роки перших п'ятирічок зумовили значний приплив населення в міста. Це викликало потребу в новому житл. буд-ві в широких масштабах. До кін. 1940 житл. фонд в містах і селищах міськ. типу СРСР становив 421 млн. м2 заг. площі, в т. ч. усуспільнений- 267 млн. м2, в особистій власності - 154 млн. м2; в т. ч. в УРСР відповідно - 97,0 млн. м2, 48,9 млн. м2 і 48,1 млн. м2. Величезних збитків було завдано Ж.г. підчас Великої Вітчизн.війни 1941-45. В післявоєнні роки швидкими темпами здійснювались відбудова зруйнованого і буд-во нового житл. фонду. Вже до кін. 1960 міський житл. фонд країни збільшився до 958 млн. м2 заг. площі, що в 5,3 раза перевищило фонд житла царської Росії і в 2,3 раза - довоєнний рівень, у т. ч. в УРСР відповідно - 203,7 млн. м2, 4,4, 2,1. Житл. буд-во в країні проводиться на основі держ. нар.-госп. плану як щодо обсягу, благоустрою житла, так і їхнього тер. розміщення (див. Благоустрій населених місць). Міськ. житл. фонд СРСР до кін. 1977 досяг 2001 млн. м2 заг. площі (в 2 рази більше за житл. фонд 1960), в т. ч. усуспільнений - 1510 млн. м2, в особистій власності - 491 млн. м2; в УРСР відповідно - 402,1 млн. м2, 252,8 млн. м2 і 149,3 млн. м2. Заг. контроль за тех. і сан. станом житл. фонду, незалежно від відомчої належності, здійснюють місцеві Ради нар. депутатів. В Укр. PCP керівництво Ж. г. покладено на М-во житл.-комунального г-ва. Див. також Будівництво, Житлово-цивільне будівництво, Містобудування, Міське господарство, Житлове питання, Житлово-експлуатаційна контора.

Г. І. Третяков.

 

Схожі за змістом слова та фрази