Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БРАТСТВА ЦЕХОВІ
   

БРАТСТВА ЦЕХОВІ

- ремісничі корпоративні спільноти в Україні (14—17 ст.), еквівалент західноєвроп. терміна «цех». Вони були самоврядними громадами екон. характеру (організація в-ва і збуту продукції, охорона екон. інтересів ремісників тощо). Виконували також реліг. і військ, функції (участь в охороні та обороні міста). Діяли на основі статуту, в якому було закріплено всі привілеї, права і вольності гр-н. Братство мало чітку ієрарх, будову, представлену соціально-віковими категоріями: старші брати (старші майстри), брати (майстри), товариші (підмайстри), хлопці (учні). Кожному визначалися конкр. права, обов'язки та юрид. статус. Офіційно членами Б. ц. вважалися лише брати й старші брати. Товариші й хлопці входили до складу сім'ї брата, яка на той час була специф. грома-дою-господарством. Старші брати як гол. хранителі традицій та охоронці порядків Б. ц.

утворювали ради старійшин або колегії столових, які контролювали діяльність органів цехового самоврядування, фін. обіг тощо. Справами керували виборні посад, особи: цехмістер, або панотець, помічник цехмістра, лавники, ключник. Позови, спірні питання, що виникали всередині громади, розглядалися і вирішувалися братським судом. Влада належала заг. зборам братів. Братства іноді поділялися за етноконфесій-ною ознакою: мали свою церкву, каплицю чи ікону в церкві. Кожне Б. ц. мало символіку, атрибутику, ритуали та обрядодії. До головних з них належали ікони, зображення покровителів, прапори та емблеми із зображенням знарядь праці або виробів, що вказували на вид ремесла, печатка, скринька, де зберігалися документи й гроші, нагайка, яку використовували при посвяченні в майстри, особливий обрядовий одяг. Перебування у цеховій світлиці — осередку громад, і ритуального життя — було пов'язане з суворими правилами поведінки (заборонялося вживати лайливих слів, входити у нетверезому стані, непристойно вдягненим, зі

Зброєю ТОЩО). О. В. Бучма.

 

Схожі за змістом слова та фрази