Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РАДЯНСЬКА УКРАЇНА
   

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА

1) Щоміс. офіційне видання. Засн. у жовтні 1921 у Харкові як «Бюллетень Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета и Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов»; з 1924 — «Бюлетень Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад» (тижневик), з 1925 — «Радянська Україна» (двотижневик), з 1926 — місячник; від 1936 він виходив у Києві. З жовтня 1938 визначився «Журнал Президії Верховної Ради УРСР». Його завданням було

Радянська Україна - leksika.com.ua

охопити теорію і практику рад. будівництва в Україні, висвітлювати діяльність центр, і місц. органів влади. Видання містило нормат. акти, відомості про кадрові зміни в рад. апараті, аналіт. огляди результатів діяльності місц. органів влади. Лік-від. у травні 1939.

2) Журнал, офіц. періодич. видання НКВС УСРР. Видавався у Харкові з липня по грудень 1920 укр. та рос. мовами. Всього вийшло 4 номери. Публікував переважно декрети ВУЦВК та Раднаркому УСРР, що стосувалися НКВС, постанови, накази, інструкції тощо, які регламентували діяльність служб та відомств наркомату. Друкувалися також статті з актуальних питань держ. будівництва.

3) Газета, орган ЦК Компартії України, ВР УРСР і РМ УРСР. Почала виходити в Москві 1918 під наз. «Коммунист». Видавалася у Москві (1918), Києві (лют.—серпні 1919), потім у Харкові. В лют. 1943 видання отримало наз. «Радянська Україна». Виходила 6 разів на тиждень. На її шпальтах друкувалися мат-ли з питань політ., екон. і культур, життя республіки, тексти законів та ін. правова інформація.

З 2-ї пол. 1991 видається як громад.-політ, газета під наз. «Демократична Україна».

В. В. Буран, О. О. Самойленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази