Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
   

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

- акціонерне товариство, яке здійснює діяльність у галузі спільного інвестування в інтересах і за рахунок засновників та учасників фонду шляхом випуску інвестиційних сертифікатів і проведення комерц. діяльності з цінними паперами. Правове регулювання діяльності І. ф. здійснюється на основі указу Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.11 1994, а також Положення про них, затв. цим указом. І. ф. поділяються на відкриті і закриті. Відкриті фонди створюються на невизначений строк і здійснюють викуп своїх інвест. сертифікатів у строки, встановлені інвестиційною декларацією І. ф. Закриті фонди створюються на визначений строк і провадять розрахунки щодо інвест. сертифікатів після закінчення строку діяльності І. ф.

Засновниками І. ф. є юрид. і фіз. особи. Не можуть бути засновниками фонду юрид. особи, частка держ. майна у статутному фонді яких перевищує 25 %. Зак-вом може бути передбачено також ін. обмеження щодо участі юрид. і фіз. осіб у створенні І. ф. Учасниками фонду є фіз. та юрид. особи, які придбали інвест. сертифікати цього фонду. Засновники І. ф. несуть відповідальність перед його учасниками в межах вартості належних їм акцій статутного фонду. Акції зберігаються у депозитаріях і не можуть пропонуватися на продаж.

Для створення І. ф. його засновники укладають установчий договір, затверджують статут і проводять держ. реєстрацію фонду в порядку, встановленому для реєстрації акц. товариств. Статутний капітал І. ф. формується за рахунок внесків засновників у вигляді коштів, цін. паперів і нерухомого майна, частка якого у статутному фонді не повинна перевищувати 25 %.

І. ф. припиняє свою діяльність відповідно до чинного зак-ва з урахуванням певних особливостей. Зокрема, закриті І. ф., які обслуговують власників приватизац. паперів, можуть бути ліквідовані до закінчення строку використання цих паперів лише за рішенням арбітраж, суду. Майно І. ф. реалізується виключно на аукціоні. Виручка від продажу спрямовується на задоволення вимог кредиторів, а кошти, що залишаються після цього, розподіляються між учасниками пропорційно кількості інвест. сертифікатів, які їм належать. І. ф. вважається ліквідованим з моменту виключення його з держ. реєстру.

Літ.: Основи інвест. діяльності. К., 1997.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази