Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УПУЩЕНА ВИГОДА
   

УПУЩЕНА ВИГОДА

- доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (ст. 22 ЦивК України). Становить частину збитків, завданих особі внаслідок порушення її цив. права.

Цив. зак-во закріплює принцип повного відшкодування збитків, тому особа, право якої порушено, може вимагати відшкодування як реальної шкоди, так і У. в., якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, котра порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір У. в., що має відшкодовуватися особі, чиє право порушено, не може бути меншим за доходи, одержані особою, яка порушила право. Збитки виражають негат. наслідки, які настали в майн. сфері потерпілого через здійснене щодо нього цив. правопорушення. Одна частина цих наслідків виражається у зменшенні його наявного майна (реальна шкода), друга — в тому, що не відбулося збільшення майна потерпілого. Саме остання і називається У. в. Під час визначення розміру У. в. враховуються тільки точні відомості, які безспірно підтверджують реальну можливість одержання грошових сум або ін. цінностей, якби зобов'язання було виконано боржником належ, чином.

У. в. відшкодовується за всіма прав, системами. Цим захищаються інтереси кредитора, який міг би одержати доходи за належ, виконання зобов'язання ін. стороною. Збитки визначаються з урахуванням ринк. цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора в місці, де зобов'язання мало бути виконано, а якщо вимога не була задоволена добровільно, — в день пред'явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом. Суд може задовольнити вимоги про відшкодування збитків, беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення.

Під час визначення неодержаних доходів, тобто У. в., враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання (ст. 623 ЦивК).

Я. М. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази