Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow акан-алгон arrow АЛГОЛ
   

АЛГОЛ

[від англ.- алгоритмічна мова] - скорочена назва ряду алгоритмічних мов. Найчастіше застосовують А.-60 і А.-68. А.-60 - алгоритмічна мова, орієнтована на описування алгоритмів розв'язування задач чисельного аналізу. А.-60 розроблено 1960 на Міжнародній конференції з АЛГОЛу в Парижі. А.-60 характеризується новими узагальнюючими ідеями, з яких найважливішими є: поняття блокової структури та сфери дії позначень, які дають змогу поділяти роботу над складанням великих програм на доступніші для огляду частини; можливість динамічного розподілу пам'яті; розвинутий апарат використання підпрограм (процедур). А.-60 є базовою мовою для ін. мов програмування. А.-68 - міжнар. універсальна алгоритмічна мова. Розроблено її 1968 колективом учених під керівництвом робочої групи з АЛГОЛу Міжнародної федерації по обробці інформації. В А.-68 проведено чітку різницю між "зовн. об'єктами" (синтаксично позначувани-ми частинами програм) і "внутр. об'єктами" - значеннями певного виду (аналог адреси і змісту в адресній мові). Програма на А.-68 розглядається як серія дій, які виконує обчислювач. За характером виконання ці дії поділяються на послідовні й сумісні (порядок останніх неозначений). А.-68 систематизує й узагальнює ряд особливостей, властивих ін. мовам програмування. Осн. символами А. є десяткові цифри, малі і великі лат. літери, розділові знаки, знаки матем. і логіч. операцій тощо. Літ.: Лавров С. С. Универсальный язык программирования (АЛГОЛ 60). М., 1972; Васильев В. А. Язык АЛГОЛ-68. М., 1972. К. Л. Ющенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази