Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дисц-дім arrow ДИТЯЧА ПРАЦЯ
   

ДИТЯЧА ПРАЦЯ

- участь дітей і підлітків у процесі виробництва. Масового поширення Д. п. набула за капіталізму, особливо на ранніх стадіях його розвитку. Машинне вироби., спростивши й полегшивши багато трудових операцій, створило можливість замінити в ряді виробничих процесів працю дорослих дешевою Д. п. "Дитяча праця була першим словом капіталістичного застосування машин!" (Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23, с. 376). Д. п. зазнавала нещадної експлуатації, стала одним із джерел збагачення буржуазії. Д. п. є гострою соціальною проблемою капіталістичного суспільства. Робітничий клас у наполегливій боротьбі домігся прийняття ряду законів, які обмежують або забороняють Д. п. Однак повної заборони її за капіталізму домогтися неможливо. Д. п. ще широко застосовується в багатьох капіталістич. країнах, зокрема в країнах, що розвиваються. Важкі умови Д. п. призводять до фіз. і моральної деградації дітей і підлітків, профес. захворювань, передчасного старіння, високої дит. смертності. За соціалізму Д. п. має принципово інший характер. Найману Д. п. заборонено, суворо регламентовано працю підлітків. Для них встановлено скорочений робочий день, забезпечено здорові й безпечні умови роботи. В СРСР Д. п. перетворилася на невід'ємну частину комуністичного виховання, засіб підготовки молодого покоління до суспільно корисної, продуктивної праці. "Не можна собі уявити ідеалу майбутнього суспільства,-писав В. І. Ленін,- без поєднання навчання з продуктивною працею молодого покоління" (Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 2, с. 464). В Рад. Союзі учнів загальноосв. шкіл залучають до суспільно корисної праці на уроках праці в навчально-виробничих комбінатах, на пром. і с.-г. підприємствах. Значна частина підлітків навчається в про-фес.-тех. і серед. спец. навч. закладах, де поряд з загальною освітою здобуває виробничу спеціальність. У період розвинутого соціалістичного суспільства і будівництва комунізму значення трудового виховання ще більше зростає. На розв'язання цього завдання спрямовано прийняту 1977 постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про дальше вдосконалення навчання, виховання учнів загальноосвітніх шкіл і підготовку їх до праці". Див. також Кодекс законів про працю УРСР.

С. Г. Савченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази