Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ян-ящ arrow ЯПОНСЬКА МОВА
   

ЯПОНСЬКА МОВА

— мова японців. За фонетичною системою, гра матичною будовою та словниковим фондом Я. м. близька до алтайських мов. Субстратом Я. м. були малайсько-полінезійські мови. Майже половина слів Я. м. за позичена з китайської мови. Фонетичні риси літ. Я. м.: є 5 коротких і 5 довгих голосних, 7 дифтонгів; протиставлення приголосних за дзвінкістю — глухістю, м'якістю— твердістю; наголос музичний. За типологією — полісилабічна, синтетична мова. Категорії роду, особи, числа (число мають лише особові займенники), інфінітива, артикля Я. м. не властиві. Всі імена відмінюються за 12 аглютинативними відмінками. Дієслово має 10 способів, 3 стани, 3 релятивні форми часу і вид тривалості. Є багато форм ввічливості. Для Я. м. використовують японське письмо. Про л-ру Я. м. див. Японія, розділ Література.

Літ.: Сыромятников Н. А. Древне-японский язык. М., 1972; Сыромятников Н. А. Развитие новояпонского

языка. М., 1978.

М. О. Сиром'ятников.

 

Схожі за змістом слова та фрази