Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БРИГАДНИЙ ПІДРЯД
   

БРИГАДНИЙ ПІДРЯД

у сільському господарстві — форма організації та оплати праці працівників бригади та інших структурних підрозділів колективних і держ. сільськогосп. підприємств. Передбачена, зокрема, Законом України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» (1992), за яким підприємство самостійно визначає структуру в-ва, форми, систему і розміри оплати праці його членів та ін. працівників.

Госп. діяльність бригади на умовах підряду здійснюється згідно з договором, який укладається між адміністрацією підприємства і колективом бригади. За підрядним колективом закріплюються на відповідний період земельна ділянка, поголів'я худоби, птиці, пасіка та ін. засоби виробництва. В договорі визначається обсяг виконуваних робіт на відповідний сезон (виробничий технол. цикл), очікувані результати роботи, права та обов'язки сторін, форми, розмір і порядок оплати праці з урахуванням кінц. результатів виробництва. Права та інтереси членів бригади, яка працює на засадах підряду, захищаються у суд. порядку відповідно до Кодексу законів про працю України.

О. О. Погрібний.

 

Схожі за змістом слова та фрази