Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow прен-прис arrow ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
   

ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

— галузь машинобудування, підприємства якої випускають засоби обчислювальної техніки, прилади контролю й регулювання технологічних процесів, електро- і радіовимірювання, оптичні й оптико-механічні, для вимірювання мех. величин і часу, технічні засоби для механізації і автоматизації інженерної та управлінської праці, прилади для фіз., мед., фізіологічних та біологічних досліджень. Продукцію П. широко застосовують в усіх галузях нар. г-ва та в побуті. В дореволюц. Росії було кілька невеликих підприємств, які випускали термометри, манометри, водоміри, ваги та ін. простіші прилади. В СРСР пром. виробн. продукції П. почато в роки першої п'ятирічки (1929—32) з утворенням Всесоюзного електро-тех. об'єднання, Всесоюзного об'єднання точної індустрії, Всесоюзного об'єднання оптико-мех. пром-сті, Всесоюзного об'єднання ваговимірювальної пром-сті, підприємств авіац., мор. та ін. спеціалізованих напрямів. У 1965 створено загальносоюзне М-во приладобудування, засобів автоматизації і систем управління. Найбільші з спеціалізованих підприємств розташовані в Москві, Ленінграді, на Україні, в Білорусії, Прибалтиці. Обсяг виробн. продукції П. зріс в СРСР 1980 проти 1970 в 4,5 рази. За заг. виробн. багатьох приладів і засобів автоматизації та їхньою якістю Рад. Союз посідає одне з провідних місць у світі. Велике значення в розвитку вітчизн. П. має Україна. В Одесі міститься одне з найстаріших підприємств П.— Одеський завод важкого вагобудування. За роки довоєнних п'ятирічок в УРСР створено нові приладобудівні підприємства: київський завод "Точелектроприлад", Київський дослід. завод порційних автоматів, Харків. з-ди контрольно-вимірювальних приладів та з-д точного приладобудування. В післявоєнні роки на Україні реконструйовано старі та збудовано ряд нових підприємств галузі, оснащених найновішою технікою. Серед них: житомирський завод "Електровимірювач", Мукачівський приладобудівний завод, Сєвєродонецький приладобудівний завод, приладобудівний з-д в Івано-Франківську, електронних мікроскопів у Сумах, приладобудівний з-д у Лохвиці (Полтав. обл.), гол. підприємство київ. виробничого об'єднання "Електронмаш", з-д "Термінал" у Вінниці, Одеський з-д обчислювальних машин, Кі-ровогр. з-д друкарських машин та ін. Обсяг виробн. продукції П. республіки 1980 зріс проти 1965 в 13,2 раза. Осн. напрямами сучас. розвитку П. в країні є уніфікація елементно-конструкторської бази приладі в і її системне застосування, що дає можливість створювати прилади і комплекси з обмеженої кількості типових модулів і блоків, впровадження передової елементної бази, в т. ч. інтегральних схем; прискорений розвиток виробництва засобів обчислювальної техніки, приладів контролю й регулювання технологічних процесів та засобів автоматики. Зміцніли н.-д. та наук.-експериментальна бази ін-тів і проектних орг-цій приладобудування, осн. з яких є: Автоматики інститут імені XXV з'їзду КПРС, Сєвєродонецький н.-д. ін-т керуючих обчислювальних машин та ін. В Основних напрямах економічного і соціального розвитку СРСР на 1981— 1985 роки і на період до 1990 року передбачено підвищити тех. рівень обчислювальної техніки, приладів і засобів автоматизації на основі найновіших досягнень мікроелек-троніки, оптоелектроніки та лазерної техніки.

Ю. П. Соляник.

Приладобудування - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази