Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТРАХОВИК
   

СТРАХОВИК

— особа юридична, яка за договором страхування або відповід. нормою закону бере на себе зобов'язання за визначену винагороду відшкодувати страхувальнику або ін. застрах. особі шкоду, що виникла в разі настання певних подій (страхових випадків). Такою особою може бути лише фін. установа, утворена у формі акціонерного, повного, командитного т-ва або т-ва з дод. відповідальністю згідно з Законом України «Про господарські товариства» (1991), яка має ліцензію на здійснення страх, діяльності. Прав, статус С. визначається ст. 982 ЦивК України, ст. 352 ГК України, відповід. нормами Законів України «Про господарські товариства», «Про страхування» (1996, в ред. 2001), ін. прав, актів, а також його установчими документами. С. розробляє правила та умови страхування і пропонує послуги своїм клієнтам. До складу С. повинно входити не менше трьох учасників. Страх, діяльність в Україні здійснюється виключно С. — резидентами України. В окр. випадках, встановлених укр. зак-вом, С. визнаються держ. організації, які створені й діють відповідно до Закону «Про страхування». У цьому разі використання слів «державна», «національна» або похідних від них у назві С. дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого С. є д-ва.

Заг. розмір внесків С. до статутних фондів ін. С. України не може перевищувати 30 % його власного статутного фонду, в т. ч. розмір внеску до статут, фонду окр. С. не може перевищувати 10 %. Ці вимоги не поширюються на С, який здійснює ін. види страхування, ніж страхування життя, у разі здійснення ним внесків до статут, фонду С, який здійснює страхування життя. Статут, фонд С. повинен бути сформований виключно в грош. формі. Дозволяється формування статут, фонду С. цінними паперами, що випускаються д-вою, за їх номін. вартістю, але не більше 25 % заг. розміру статут, фонду. Забороняється використовувати для формування статут, фонду векселі, кошти страх, резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи. Предметом безпосеред. діяльності С. може бути лише страхування, перестрахування, співстрахування і фін. діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страх, резервів та їх управлінням. Дозволяються виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для ін. С. на підставі укладених цив.-прав. угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це безпосередньо пов'язано із зазнач, видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних госп. потреб С. Ті С, які здійснюють страхування життя, можуть надавати кредити страхувальникам, котрі уклали договори страхування життя. Зак-вом України може бути визначено уповноважених С. для здійснення відповід. видів страхування у разі, якщо здійснення тих чи ін. правовідносин передбачає використання бюдж. коштів, валют, резервів, гарантій КМ України. С. зобов'язані дотримуватися законодавчо встановлених умов забезпечення платоспроможності, утворювати страх, резерви для забезпечення майб. виплат страхових сум і страх, відшкодування, а також щоквартально подавати фінансову звітність та публікувати свій річний баланс. Достові рність і повнота річного балансу та звітності С. повинна підтверджуватися аудитом. З метою дод. забезпечення страх, зобов'язань С. можуть на підставі договору утворювати фонд страх, гарантій з правами юрид. особи. Джерелами утворення такого фонду є добровільні відрахування від страхових платежів і доходи від розміщення цих коштів.

Для координації своєї діяльності, захисту інте-ресш та здійснення спільних програм С. можуть утворювати спілки, асоціації'та ін. об'єднання, які діють на підставі статутів і мають права юрид. особи.

Літ.: Сушко В. А. Страхование. М., 1999; Страх, право України. К., 1999; Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страх, справа. К., 2002; Горбач Л. М. Страх, справа. К., 2003.

М. В. Венецька, Е. С. Дмитренко, В. П. Нагребельний.