Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow моле-монок arrow МОНГОЛО-ТАТАРСЬКЕ ІГО
   

МОНГОЛО-ТАТАРСЬКЕ ІГО

—панування монг.-тат. ханів над рус. землями в 13—15 ст., встановлене ними в результаті завойовницьких походів на Русь. Монг.-тат. орди вперше вторглися на Русь 1223, коли вони на р. Калці завдали поразки об'єднаному війську рус. князів і половців. У 1236 військо завойовників на чолі з ханом Батиєм вдерлось у Сх. Європу. Незважаючи на героїчний опір населення і військ окремих князівств, які діяли розрізнено через феод. роздробленість Русі, монголо-татари протягом 1237—38 спустошили багато міст Пн.-Сх. Русі, 1239—40 захопили Переяслав, Чернігів і Київ, пройшли через Волинську і Галицьку землі, вдерлися в Польщу, Закарпатську Русь, Угорщину та Чехію. Виснажені війною і опором населення Русі, зазнавши в липні 1241 поразки від чес. військ у Моравії, монголо-татари 1242 повернули в пониззя Волги, де заснували д-ву Золоту орду.

Формально М.-т. і. на Русі було встановлено 1243, коли кн. Ярослав Всеволодович, батько Олександра Невського, одержав від монголо-татар ярлик на Велике князівство Владимирське і був визнаний старшим серед рус. князів. Рус. князівства до поч. 60-х рр. 13 ст. перебували у васальній залежності від великих монг. ханів, а потім — від ханів Золотої орди. Завойовники зберегли місц. князівську адміністрацію. Населення було обкладене тяжкою даниною та численними повинностями. Від данини звільнялося лише духівництво, яке завойовники намагалися використати для зміцнення своєї влади. Побори знекровлювали економіку Русі, затримували розвиток товарно-грошових відносин. У рус. землі призначалися чиновники — баскаки з військ. загонами. Вони збирали данину, контролювали діяльність князів.

Завойовники гальмували процес держ. об'єднання рус. земель, штучно підтримували феод. роздробленість Русі, сіяли розбрат між князями. Особливо тяжким М.-т. і. було для народних мас, які зазнавали подвійного гніту: від своїх і монг.-тат. феодалів. Як зазначав К. Маркс у праці "Секретна дипломатія XVIII століття", "іго не тільки гнітило, воно ображало душу народу, який став його жертвою". Результатом героїчної боротьби народних мас Русі та інших народів Східної Європи було поступове ослаблення М.-т. і. Повстання — в Новгороді 1259, в Ростові 1289 і 1320, в Твері 1293 і 1327 — привели до ліквідації системи баскацтва. Проти М.-т. і. виступав також галицько-волинський кн. Данило Галицький. Право збирати данину на користь хана — "вихід" — з усіх рус. князівств було передано моск. кн. Івану І (князював 1325—40). Скориставшись з ослаблення Золотої орди і використавши прагнення сх.-слов. населення визволитися від М.-т. і., Велике князівство Литовське в 14 ст. захопило всі білорус. землі, більшу частину укр. земель (Чернігово-Сіверщи-ну, Сх. Волинь, Поділля і Київщину з Переяславщиною) і частину рос. території (Брянськ та ін. міста), Польща захопила Зх. Волинь і Галицькі землі. Молд. князівство приєднало до себе Пн. Буковину.

Найбільшу роль у боротьбі проти М.-т. і. відіграло Московське велике князівство. Великий князь московський Дмитрій Донськой (князював 1359—89) 1378 на р. Вожі розбив золотоординські каральні загони.

У Куликовськгй битві 1380 об'єднані рус. сили під його командуванням за участю укр. і білорус. загонів вщент розгромили монг.-тат. військо на чолі з Мамаєм, що поклало початок визволенню Пн.-Сх. Русі від монг.-тат. завойовників. Після походу Тохтамиша і захоплення 1382 Москви Русь змушена була знову визнати владу хана і сплачувати данину. Однак уже починаючи з князювання Василія І М.-т. і. на Русі мало номінальний характер, данина виплачувалася нерегулярно. Вирішальне значення в створенні умов для ліквідації М.-т. і. мало політ. об'єднання рус. земель навколо Москви. Русь остаточно визволилася від М.-т. і. 1480. М.-т. і. мало глибоко негативні наслідки для Русі, затримало більш ніж на два століття її екон., політ. і культур. розвиток.

Літ.: Історія Української PCP, т. 1, кн. 2. К., 1979;Насонов A. H. Монголы и Русь. М. —Л., 1940; Греков Б. Д., Якубовский А. Ю. Золотая Орда и её падение. М, — Л., 1950; Каргалов В. В. Освободительная борьба Руси против монголо-татарского ига. "Вопросы истории", 1969, № 2—4.

А. А. Воек.

 

Схожі за змістом слова та фрази