Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПОЗИЦІЯ
   

ОПОЗИЦІЯ

(лат. — протиставлення, заперечення) — 1) протидія, опір офіц. політиці, певним діям і поглядам; 2) політ, партія або ін. угруповання, які виступають проти політики більшості або правлячого режиму, пропонують альтернат, політику, ін. спосіб розв'язання проблем. О. є невід'єм. компонентом дем. сусп-ва і прав. д-ви. Вона запобігає монополізації влади. Відсутність О. призводить до втрати політ, режимом здатності до саморозвитку. В той же час О. може стати і дестабілізуючим сусп. фактором. Осн. причинами формування політ. О. є: соціальне розшарування сусп-ва, нац. нерівність, недосконалість виб. системи, розчарування населення (еліт) в ідеалах пануючого ладу, розкол еліт, амбіції окр. політ, діячів та ін. У політ, практиці й науці виділяють різні види і форми О.: за ставленням до офіц. влади — лояльну і нелояльну; за місцем дії — парламентську і позапарламентську; за способом дії — системну і ситуативну; за характером організації — інституціоналізовану і неінституціоналізовану.

Ефективність діяльності О. залежить від ряду чинників: законод. закріплення самої О. і прав, статусу політ, партій; врахування прав парлам. меншості під час прийняття рішень; залучення на бік парламентської О. через мобілізацію громад, думки певних верств населення; додержання О. конституційних і прав, вимог, парлам. процедур тощо. Конструктивна О. має бути альтернативною політиці, стратегії і тактиці правлячих кіл. їх взаєм. конкуренція у межах політ, систем зменшує зростання небезпеч. поляризації сил у сусп-ві й в парламенті. Цьому сприяє вироблення чітких позицій сторін, що відбивають їхні інтереси та передбачають можливі поступки і характер взаєм. компенсацій за них. Така О. неможлива без політ, відповідальності партій. Правляча партія бере на себе відповідальність за здійснення проголошеного нею курсу. У випадку провалу чи непопулярності цього курсу вона втрачає підтримку виборців і поступається місцем О. Почерговий прихід до влади тих чи ін. партій або угруповань і є, власне, результатом діяльності О., одним з важливих рушіїв сусп. розвитку. Прав, основою функціонування конструктивної О. в Україні є Конституція України. Вона, зокрема, передбачає, що сусп. життя в д-ві грунтується на засадах політ., екон., ідеол. багатоманітності. Д-ва гарантує свободу політ, діяльності, не забороненої Конституцією і законами України (ст. 15). Важливе значення у цій сфері має, зокрема, Закон України «Про політичні партії» (2001).

Літ.: Політ, опозиція: теорія та історія, світ, досвід та укр. практика. К., 1996; Бадзьо Ю. Влада - опозиція — д-ва в Україні сьогодні. Думки проти течії. К., 1994; Бабкін В. Д. Держ. влада і політ, опозиція. В кн.: Правова д-ва, в. 7. К., 1996.

В. Д. Бабкін.

 

Схожі за змістом слова та фрази