Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МЕНЕДЖМЕНТ
   

МЕНЕДЖМЕНТ

(англ. management — управління, завідування) — система управління сучас. в-вом, заснована на використанні наук, методів управління. Термін виник у США на поч. 20 ст., коли амер. інженер-дослідник Ф. У. Тейлор запропонував розглядати управління підприємством не тільки як практ. діяльність, а й як науку. Ф. У. Тейлор виробив комбінацію з 4 осн. принципів М: розвиток дієвої науки; відбір робітників на наук, основі; підготовка і навчання робітників за наук, методами; співробітництво робітників і адміністрації.

Термін має кілька значень: 1) управління діловою (бізнесовою) організацією; 2) організація ефективної роботи підлеглих; цілеспрямований вплив менеджера на підлеглих з метою забезпечення ефективного виконання завдань, що стоять перед ними; 3) політика забезпечення прийняття рішень у підприємництві (бізнесі) за рахунок аналізу чинників, які впливають на його ефективність; 4) адміністрація, орган (група менеджерів), що здійснює управління як діловою, так і адміністративною (державний орган) організацією; 5) сукупність знань і умінь, що становлять основу мист-ва управління. Багатоаспектність М. зумовила формування відповідних шкіл: класична школа наукового М.; школа людських відносин; емпірична школа; школа соціальних систем; нова школа теорії управління тощо. У 20-і pp. в СРСР активно формувалися наук, школи управління економікою під проводом О. К. Гастєва, П. М. Керженцева, М. д. Кондратьева, О. В. Чаянова та ін. вчених, які перейшли від критики бурж. вчень управління до власних позит. теор. розробок. З поч. становлення на межі 30-х pp. в СРСР адм.-командної системи дослідження у галузі теорії управління були поступово згорнуті і не відновлювалися майже до 60-х pp. В Україні школа управлінців-правників була заснована в 2-й пол. 60-х pp. В. В. Цвєтковим. З терміном «менеджмент» пов'язаний термін «менеджер», під яким у спец, управлінській л-рі розуміється особа, яка в структурі управління будь-якої ділової організації чи держ. органі несе відповідальність за вироблення, прийняття і виконання рішень, спрямованих на забезпечення ефективного виконання завдань, які стоять перед його підлеглими і певною структурою у цілому. Гол. функціями менеджера будь-якого рівня у будь-якій організації є: визначення мети управління; стимулювання і комунікація; контроль.

Літ.: Гвишиани Д. М. Организация и управление. М.. 1972; Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. М., 1991; Цветков В. В. Держ. управління: осн. фактори ефективності (політ.-правовий аспект). X.. 1996; Селиванов В. Н. Менеджеризм — апологетика совр. капитализма. К., 1997; Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1999.

В. М. Селіванов.

 

Схожі за змістом слова та фрази