Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тб-тел arrow ТВАРИННИЦТВО
   

ТВАРИННИЦТВО

— галузь сільського господарства; розведення с.-г. тварин для виробн. тваринницьких продуктів. Т. забезпечує населення цінними продуктами харчування (молоко, масло, м'ясо, яйця та ін.), постачає харчовій та легкій пром-сті сировину (молоко, м'ясо, вовна, шкіра, щетина тощо), дає живу тяглову силу (коні, воли, верблюди та ш.) та осн. органічне добриво (гній). З продуктів і відходів Т. одержують деякі корми (кісткове борошно, знежирене молоко тощо), а також лікар, препарати (лік. сироватки, гормональні препарати та ін.). Т. включає м'ясне й молочне скотарство, свинарство, вівчарство, птахівництво, козівництво, кролівництво, конярство, верблюдівництво, оленярство, звірівництво, собаківництво. До Т. належать також рибництво, бджільництво а шовківництво. У більшості галузей Т. виділяють племінне і продуктивне Т. У дореволюц. Росії, в т. ч. і на Україні, Т. було відсталою галуззю с. г. Переважала безпорідна худоба низької продуктивності. Середньорічний надій молока від однієї корови становив 900—1000 кг, настриг вовни з однієї вівці — бл. 2 кг, несучість курок-несучок— 40—50 яєць на рік. З перших років Рад. влади Т. було приділено велику увагу. В липні 1918 В. І. Ленін підписав декрет про племінне Т., яким було покладено початок організації племінної справи в країні. Особливо важливе значення для відновлення і піднесення Т. мали рішення Червневого пленуму ЦК ВКП(б) 1934, який поклав початок створенню великого громад Т. у колгоспах. В період Великої Вітчизн. війни 1941— 45 Т. було заподіяно великої шкоди. В післявоєнні роки на основі зміцнення колгоспів і радгоспів Т. розвивається швидкими темпами. В 1950 перевершено довоєнний рівень кількості поголів'я вел. рог. худоби і свиней; виробн. м'яса, молока, вовни досягло рівня 1940, розширилася племінна робота. Для дальшого піднесення Т. в країні важливе значення мали рішення Вересневого 1953 та Червневого 1958 пленумів ЦК КПРС. Було поліпшено планування виробн. і заготівель тваринницької продукції, значно підвищено закупівельні ціни на продукти Т., визначено перехід від обов'язкових поставок до держ. закупівель с.-г. продуктів. Березневий пленум ЦК КПРС 1965 визначив систему екон. і орг. заходів, спрямованих на піднесення с. г., здійснення яких сприяло дальшому зростанню поголів'я худоби і підвищенню продуктивності Т. в країні, в т. ч. на Україні. В СРСР порівняно з дореволюц. періодом (1916) поголів'я вел. рог. худоби збільшилося з 58,4 млн. до 117,2 млн. (1982), свиней — відповідно з 23,0 млн. до 76,7 млн., овець і кіз — з 96,3 млн. до 148,5 млн. Середньорічний надій молока від однієї корови у всіх категоріях г-в 1982 становив 2134 кг, настриг вовни з однієї вівці — 3,2 кг (1940 — відповідно 1185 кг, 2,2 кг). В 1982 в СРСР одержано 15,4 млн. т м'яса в забійній вазі, 91,0 млн. т молока, 72,4 млрд. шт. яєць, 452 тис. т вовни. В УРСР зосереджено 21,8 % загальносоюзного поголів'я вел. рог. худоби та 27,1 % поголів'я свиней. В 1982 Україна дала 22,6 % загальносоюзного виробн. молока, 22,3 % м'яса, 21,5 % яєць. Валова продукція Т. 1982 становила 51,9 % всієї валової продукції с. г. республіки. В 1982 на Україні середньорічний надій молока від однієї корови в усіх категоріях г-в становив 2204 кг, настриг вовни а однієї вівці — 3,0 кг, несучість курок-несучок — 195 шт. (1965 — відповідно 1935 кг, 2,7 кг, 120 шт.). Важливою умовою дальшого розвитку Т. є поліпшення кормо виробництва, зокрема підвищення врожайності зернофуражних та кормових культур, впровадження прогресивних методів заготівель і збереження кормів. Особливе значення має розвиток комбікормової промисловості. Провадиться велика робота щодо поліпшення племінної справи і породного районування худоби й птиці. Дедалі більшого розвитку набувають міжколгоспна та внутрішньогосп. спеціалізація, концентрація, організація виробн. тваринницької продукції на базі міжгосподарського кооперування і агропромислової інтеграції (див. Тваринницький комплекс). Створення великих галузевих виробничих об'єднань забезпечує можливість впроваджувати і використовувати нову техніку, комплексну механізацію і автоматизацію виробництва. Постановою Липнев ого пленуму ЦК КПРС 1978 "Про дальший розвиток сільського господарства СРСР" як один з осн. напрямів розвитку с. г. країни визначено всемірну його інтенсифікацію (див. Інтенсифікація виробництва). Розвиток Т. на сучас. етапі здійснюється на основі реалізації Продовольчої програми СРСР на період до 1990 року, розробленої відповідно до рішень XXVI з'їзду КПРС і схваленої Травневим пленумом ЦК КПРС 1982. Програмою намічено, зокрема, підвищення продуктивності худоби і птиці, послідовне переведення Т. на пром. основу. Науково-дослідну роботу в галузі Т. на Україні проводять Тваринництва Лісостепу і Полісся УРСР науково-дослідний інститут, Тваринництва степових районів український науково-дослідний інститут імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова", Свинарства полтавський науково-дослідний інститут, Птахівництва український науково-дослідний інститут. Землеробства і тваринництва західних районів УРСР науково-дослідний інститут та ін. ін-ти, обл. дослідні с.-г. станції та відповідні кафедри с.-г. вузів. Див. також Закупівлі сільськогосподарських продуктів, Сільське господарство. Іл. див. на окрем. аркуші, с. 448—449.

Літ.: Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Матеріали XXVI з'їзду Комуністичної партії України. К., 1981; Продовольча програма СРСР на період до 1990 року і заходи по її реалізації. Матеріали травневого Пленуму ЦК КПРС 1982 року. К., 1982; Муштрук А. І., Чалий А. А. Інтенсифікація тваринництва. К., 1975; Калита В. Т. На промисловій основі. К., 1975 Тваринництво. К., 1979; Народное хозяйство СССР в 1982 г. Статистический ежегодник. М., 1983; Народне господарство Української РСР у 1982 році. Статистичний щорічник. К.. 1983.

О. М. Окопний

тваринництво - leksika.com.uaтваринництво - leksika.com.uaтваринництво - leksika.com.uaтваринництво - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази