Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАЦЯ ЖІНОК
   

ПРАЦЯ ЖІНОК

- особливий прав, стан жінки у житті й сусп-ві, зумовлений здійсненням нею труд, діяльності, що забезпечується зак-вом України про працю. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громад.-політ, і культур, діяльності, у здобутті освіти і профес. підготовці, у праці та винагороді за неї; спец, заходами щодо охорони праці й здоров'я жінок, встановленням пенс, пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством, тощо (ст. 24 Конституції України). Принцип рівності жінок і чоловіків у галузі труд, відносин ре ально виявляється як у заг. нормах трудового права, що поширюються на всіх працюючих, незалежно від галузі нар. г-ва, професії, віку, так і в спец, нормах про умови П. ж. Враховуючи фізіол. особливості жін. організму, зак-во України про працю встановлює широку систему гарантій, спрямованих на охорону П. ж. Так, забороняється застосовувати жін. працю на важких роботах, роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на підзем. роботах (крім деяких нефіз. робіт або робіт з сан. і побут, обслуговування). Забороняється залучення жінок: до робіт, пов'язаних з підніманням і переміщенням важких речей, якщо маса речей перевищує встановлені для жінок гранич. норми; до робіт у ніч. час, за винятком галузей нар. г-ва, де в цих роботах є особлива необхідність і дозволяється виконання їх у ніч. час як тимчас. захід. Існують також спец, правові норми з охорони праці вагітних жінок і жінок, що мають дітей. Не допускаються, напр., залучення їх до виконання робіт у ніч. час, надуроч. робіт і робіт у вихідні дні, направлення у відрядження вагіт. жінок і жінок, які мають дітей віком до З років. Жінок, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дітей-інвалідів, не можна залучати до надуроч. робіт або направляти у відрядження без їх згоди. Вагіт. жінкам відповідно до мед. висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або їх переводять на ін., легшу роботу, на якій виключається вплив несприятливих вироб. факторів, зі збереженням серед, заробітку за поперед, роботою. Працюючі жінки мають право на відпустку у зв 'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною. За бажанням жінки їй надають частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а також відпустку без збереження зарплата по догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку в разі, коли дитина потребує дом. догляду згідно з мед. висновком. Час таких відпусток зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи та до стажу роботи за спеціальністю. Зак-вом про працю забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу та знижувати їм зарплату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 3 років, а одиноким матерям — при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда. Звільнення вагіт. жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6, якщо діти потребують дом. догляду), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда, з ініціативи власника чи уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.

Літ.: Стичинський Б. С. Зуб І. В., Ротань В. Г. Наук.-практ. коментар до зак-ва України про працю. К., 2000; КЗпП України з постатейно систематиз. мат-лами. К., 2001.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази