Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow е arrow ЕКОЛОГІЯ
   

ЕКОЛОГІЯ

- наука про взаємовідносини живих організмів і утворених ними угруповань між собою і з навколишнім середовищем, про структуру і функції природи в цілому. Виникла як галузь біології, згодом значно розширилася і нині пов'язана з проблемами економіки, етики й естетики, права, соціології, демографії та багатьох інших галузей знання. Цьому сприяла цілком реальна загроза загибелі або деградації людського суспільства. Лише екологічні розробки здатні дати відповіді на питання щодо меж припустимого впливу людини на біосферу, природу Землі, способів оптимізації природокористування й загалом на перспективи існування людства. Е. привела людство до усвідомлення чотирьох найважливіших істин: 1. Будь-який вид живих організмів унікальний і

неповторний. Знищення окремих видів рослин і тварин - непоправна втрата, наслідки якої нині навіть важко уявити, оскільки деякі зниклі або зникаючі види можуть володіти поки що невідомими, але потенційно необхідними людині й природі властивостями.

2. Природні ресурси, які ще недавно здавалися невичерпними, виявилися багато в чому вичерпаними і такими, що легко знищуються. Якість природних ресурсів під впливом антропогенезу змінюється не на краще.

3. Біосфера та її частини досить складні й підкоряються непростим законам розвитку. Штучне створення екосистем і самої біосфери - завдання, непосильне як для сучасного, так, можливо, і для майбутнього людства. Більша частина біосферних структур, як виявилося, має не таку вже й високу стійкість і пластичність: зруйнувати їх людина може, відновити - поки що ні.

4. Усвідомлення сучасною особою можливості свого виживання тільки за умови збереження такого природного середовища, в якому вона сформувалася як біологічний вид і як активний учасник нинішніх технологічних процесів. Взаємодію людини і біосфери та місце людства в

природі вивчає соціальна Е. Основними напрямами екологічних досліджень є: 1) виявлення основних типів екосистем і ландшафтних одиниць, оцінка особливостей їхнього складу і функціонування, щорічну і багаторічну динаміку розвитку, яка є основою для здійснення раціонального облаштування великих і малих територій; 2) розробка методів збирання інформації та її аналізу, одержання інтегральних параметрів, що характеризують стан біосфери в цілому; 3) оцінка стійкості окремих екосистем і біосфери в цілому, виявлення зовнішніх чинників, а також можливості їх повернення у вихідний стан після тих чи інших змін, і вироблення рекомендацій, що стосуються інтенсивності й об'ємів антропогенних змін біосфери; 4) розробка пропозицій щодо створення заповідних і таких, що перебувають під охороною, територій; 5) обґрунтування пропозицій з розробки законодавчих документів з питань експлуатації природних ресурсів і охорони природного середовища; 6) прогнозування епідемій і епізоотії на основі екологічних знань та проведення заходів щодо локалізації вогнищ захворювань людини, тварин і рослин. Поява Е. як науки стала відповіддю на постійно зростаюче число тривожних симптомів, викликаних тим, що людство переступило безпечний для природи рубіж споживання продукції біосфери, а природна система її самозахисту і самоочищення дедалі частіше не спрацьовує. Від Е. очікують відповідей на запитання: за яких умов і до яких меж є можливим спільний розвиток природи і людства на планеті.

 

Схожі за змістом слова та фрази