Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
   

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

— користування землею у визначеному законом порядку. Відповідно до Земельного кодексу України 3. може бути постійним або тимчасовим. Постійним визнається 3. без заздалегідь установленого строку. Тимчас. користування землею може бути короткостроковим (до 3 років) і довгостроковим (до 25 років). У разі вироб. необхідності зак-во дозволяє продовжити ці строки на період, що не перевищує одного строку — відповідно короткострокового або довгострокового тимчас. користування землею. У пост, користування земля надається місц. радами із земель, що перебувають у держ. чи комунал. власності: гр-нам України для ведення сел. (фермерського) г-ва, особистого підсоб. г-ва, заняття традиц. нар. промислами; сільськогосп. підприємствам та організаціям; громад, об'єднанням; реліг. організаціям; пром., трансп. та ін. несільськогосп. підприємствам, установам і організаціям; військ, частинам, установам, військ.-навч. закладам, підприємствам і організаціям ЗС України, ін. військ, формувань та внутр. військ для потреб оборони; спеціаліз. підприємствам для ведення ліс. г-ва; спільним підприємствам, міжнар. об'єднанням і організаціям з участю укр. та іноз. юрид. і фіз. осіб, підприємствам, що повністю належать іноз. інвесторам.

У тимчасове користування земля надається місц. радами із земель держ. і комунал. власності тим самим фіз. та юрид. особам, за винятком житлових, житл.-буд., гаражно-буд. і дачно-бу д. кооперативів та підприємств, що повністю належать іноз. інвесторам. Крім того, колект. сільськогосп. підприємства, сільськогосп. кооперативи, садівн. т-ва та сільськогосп. акц. т-ва, яким земельні ділянки належать на праві колект. власності, а також гр-ни України, яким зем. ділянки належать на праві приват, власності, мають право надавати належні їм ділянки у тимчас. користування гр-нам для городництва, сінокосіння і випасання худоби, а також пром., трансп. та ін. підприємствам, установам і організаціям для несільськогосп. потреб. Надання зем. ділянок, що перебувають у колект. чи приват. власності, у тимчас. користування здійснюється їх власниками на підставі договорів на тимчас. користування землею, які підлягають реєстрації у відповідній місц. раді. Землекористувачі мають право: самостійно господарювати на землі; виробляти сільськогосп. продукцію і одержувати доходи від її реалізації; використовувати у встановленому порядку для потреб г-ва наявні на зем. ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також експлуатувати ін. корисні властивості землі; зводити жилі, вироб., культ.-побут, та ін. будівлі і споруди за погодженням з сільс, селищ., міською радою; власності на посіви та посадки сільськогосп. культур і насаджень; одержати від нового власника землі, землекористувача або місц. ради компенсацію за підвищення родючості грунтів у разі вилучення або добровільної відмови від зем. ділянки.

Разом з тим закон покладає на землекористувачів низку обов'язків щодо рац. використання та охорони земель: забезпечувати використання землі відповідно до цільового призначення та умов її надання; ефективно використовувати землю згідно з проектом внутрігосп. землеустрою, підвищувати її родючість, застосовувати природоохор. технології виробництва, не допускати погіршення екол. обстановки на тер. внаслідок своєї госп. діяльності; здійснювати комплекс передбачених зак-вом заходів щодо охорони земель; своєчасно сплачувати зем. податок або орендну плату за землю; не порушувати права власників ін. зем. ділянок і землекористувачів, у т. ч. орендарів; зберігати геод. знаки, протиероз. споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем; дотримувати режиму сан. зон і територій, що особливо охороняються; додержувати правил добросусідства.

Невиконання землекористувачами покладених на них обов'язків може бути підставою для притягнення їх до юрид. відповідальності, в т. ч. у вигляді позбавлення їх права

користування Зем. ділянкою.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази