Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УКАЗ
   

УКАЗ

— прав, акт загальнонормат. або індивідуального характеру, що видається одноособово главою д-ви чи вищим держ. колег, органом. В окр. країнах аналогіч. акт іменується декретом, декретом-законом, ордонансом та ін. Свого часу У. приймалися рос. імператорами (див. Іменний указ) та деякими ін. вищими держ. органами дорев. Росії. У колишніх СРСР, союзних республіках, у т. ч. УРСР, указами називалися акти вищих постійно діючих органів держ. влади, зокрема президій верх. рад. Нині У. видаються президентами окр. постсоц. держав СНД та ряду ін. країн. Іноді У. обмежуються права і прерогативи парлам. установ. Напр., У. президента Рос. Федерації 1993 було зупинено дію конституції РРФСР 1978, діяльність З'їзду нар. депутатів і Верх. Ради, затверджено Положення про вибори до нового парламенту Росії. Як правило, У. здійснюються призначення і звільнення з посади вищих посад, осіб д-ви, нагородження, присвоєння вищих військ, і почес. звань, запроваджується режим надзв. або воєн, стану та ін. За заг. правилом, У. є підзакон. актами, які не повинні суперечити конституції та законам д-ви. Сукупність діючих У., виданих главою д-ви, а також повноваження щодо їх прийняття становлять осн. зміст т. з. указного права. В Україні відповідно до ст. 106 Конституції укази видає Президент України. Вони містять заг. нормат.-правові приписи або мають індивід, характер (призначення на посаду або припинення повноважень певної категорії служб, осіб, нагородження держ. нагородами, присвоєння вищих військ, та ін. звань, рангів і класних чинів, здійснення актів помилування тощо). Приймаються У. на основі та на виконання Конституції і законів України та є обов'язковими до виконання на всій території д-ви. У. з питань, передбачених п. 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21-24 ст. 106 Конституції, мають бути скришені підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за певний У. та його виконання. Протягом 1996—99 на підставі п. 4 перех. положень Конституції Президентові України було надано право видавати схвалені КМ України і скришені підписом Прем'єр-міністра України У. з екон. питань, не врегульованих законами, з одночас, поданням відповід. законопроекту до ВР. Такий У. вступав у дію і мав силу закону, якщо протягом 30 календ, днів з дня подання законопроекту (за винятком днів міжсесійного періоду) ВР України не приймала закон або не відхиляла поданий законопроект більшістю від її конст. складу, і діяв до набуття чинності законом, прийнятим ВР України з цих питань. За заг. правилом, Президент не може видавати У. з питань, що вже регламентовані відповід. законом. Від також не може приймати У. з питань, які за Конституцією мають бути врегульовані виключно законами. Якщо ж з того чи ін. питання, яке передбачає законод. регулювання, закон ще не прийнятий, воно може бути врегульоване У. Президента. Такий У. зазвичай містить формулювання «до прийняття відповідного закону». У зв'язку з відсутністю достатньої законод. бази Президент України видає значну кількість У. загально-нормат. характеру, якими регламентуються окр. найважливіші сусп. відносини, зокрема у сфері приватизації держ. майна, землекористування, соціального захисту, управління тощо.

Нормативні У., як правило, набувають чинності через 10 днів з дня їх офіц. оприлюднення, якщо інше не передбачено самим У., але не раніше дня його опублікування в офіц. друк, виданні. Відповідно до ст. 147 Конституції України У. Президента нормат. характеру може бути предметом розгляду КС України щодо його конституційності.

Літ.: Скакун О. Ф. Теорія д-ви і права. X., 2001; Конст. право України. К., 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази