Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН
   

СОЦІАЛЬНІ ПРАВА ГРОМАДЯН

— права людини і гр-нина у соціальній сфері, що полягають у набутті соціальних благ, володінні, користуванні й розпоряджанні ними та їхньому захисті або вчиненні певних дій у цій сфері. До С. п. г. належать права: на працю (ст. 43 Конституції України), на відпочинок (ст. 45), на соціальний захист (ст. 46), на житло (ст. 47), на достатній життєвий рівень (ст. 48), на охорону здоров'я, медичну допомогу та мед. страхування (ст. 49) та ін. Сукупність С. п. г. становить систему соціального права. За допомогою цього права реалізується соціальна функція д-ви.

Нормат. основою соціального права в Україні є: Конституція України, Закони України «Про прожитковий мінімум» (1999), «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії» (2000) тощо. До джерел С. п. міжнар. рівня належать: Загальна декларація прав людини 1948, Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966, Всесвітня декларація ООН про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей 1990, Резолюція ООН «Принципи медичної етики» 1992, Стандартні правила щодо зрівняння можливостей інвалідів 1994, Копенгагенська декларація про соціальний розвиток 1995, Конвенції та Рекомендації МОП, нормат. акти ВООЗ і Всесвітньої медичної асамблеї тощо. Правовідносини у сфері соціального права поділяються на матеріальні, орг.-управлінські та процесуальні. Суб'єктами матеріальних відносин завжди виступають, з одного боку, фіз. особа — володілець соціального права, а з іншого — відповідний держ. орган, установа, роботодавець тощо. Об'єктом виступає певне благо, передбачене нормою права (соціальна виплата, соціальна послуга, медична допомога, соціальна пільга тощо).

Літ.: Погорілко В. Ф., Головченко В. В., Сірий М. І. Права та свободи людини і гр-нина в Україні. К., 1997; Лепихов М. И. Право и социальная зашита населения (социальное право). М., 2000; Болотіна Н. Б. Соціальне право України: окр. теор. проблеми формування та розвитку. «Право України», 2000, № 12.

Ж. М. Пустовіт.

 

Схожі за змістом слова та фрази