Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОРЯДОК
   

ПОРЯДОК

«Порядок прав міських» — одне з важливих джерел права в Україні 16—19 ст. Збірник міського права полю, юриста Б. Троїцького (бл. 1534—1605). Вперше виданий у Кракові 1559 і потім неодноразово перевидавався. Набув офіц. статусу і став використовуватися судами як джерело права. Складається з 4 частин: а) право, його різновиди, суддя, його обов'язки та якості, війт, міська рада, лавники, присяга і доходи міських службовців, прокуратори тощо; б) окр. види міських судів (буркграбський, солтисів, гостинний, суд по гарячих слідах), форми суду; в) порядок судочинства (позов, наслідки нез'явлення учасника процесу, порука, допит свідків, присяга, вирок); г) види покарань, порядок застосування тортур, окремі види злочинів і покарання за них (злодійство, перелюбство, вбивство батьків тощо).

В юрид. практиці часів Гетьманщини утвердилося ширше розуміння «П.» — як збірника, куди, крім власне кн. «Порядок розгляду справ і судочинства згідно з магдебурзьким правом» входили також ін. праці її автора: «Статті магдебургзького права, що під назвою Speculum Saxonum» — польська переробка латино-мовних видань «Саксонського зерцала» і норм магдебурзького права; «Цей витяг взято з імператорських законів, що їх імператор Карл V наказав видати для всіх своїх держав...»— автор, виклад норм загальнонім. зводу крим. і крим .-процес. законів 1532, т. з. Кароліни; «Реєстр до Порядку і Статей магдебурзького та імператорського права» — алф. покажчик юрид. термінів до попередніх праць автора; «Тези магдебурзького права до Порядку і Статей, виданих уперше польською мовою, щодо найскладніших на той час справ, які передбачені магдебурзьким правом» — своєрідний наук, коментар до попередніх збірників магдеб. права; «Захист удів і сиріт» — ост. праця Б. Троїцького, видана посмертно його синами.

«П.» постійно згадується в актах рос. імператорів та ін. офіц. док-тах як одне з джерел права, що їх слід використовувати при кодифікації малоросійського права. Польське видання «П.» (ймовірно, 1616 або 1629) було перекладено рос. мовою у процесі підготовки відомого зводу «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743). За окр. свідченнями, неофіційні переклади «П.» існували ще в кін. 16 ст. Праці Б. Троїцького активно використовувалися у суд. та ін. юрид. практиці на укр. землях аж до припинення застосування магдебурзького права в Україні (1831).

Літ.: Koranyi К., Patkaniowski М. Groicki (Grodzicki) Bart-lomiej. В кн.: Polski Slownik Biograficzny, t. 8. Wroclaw— Warszawa, 1960; Вислобоков К. А. Визначна пам'ятка укр. права: джерела, система та соціально-політ. передумови створення. В кн.: Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 p. К., 1997.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази