Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow фещ-фінд arrow ФІЛОСОФІЯ НАУКИ
   

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

— 1) Термін для позначення філос. проблем розвитку науки. 2) Сукупність філос. концепцій науки. 3) У спеціальному значенні — істор. напрям в англо-амер. методології науки, що виник у 50—60-х рр. 20 ст. внаслідок докорінної ломки принципів неопозитивізму та узагальнення даних науково-технічної революції. Мета Ф. н.— дослідження трансформацій у структурі природознавства у зв'язку з культурно-істор., психологічними та теор. передумовами (парадигмами) наук. діяльності. У ф. н. розрізняють, зокрема, революціоністську і еволюціоністську інтерпретацію науки. Революціоністське тлумачення (Т. Кун, П. Фейєрабенд га ін.) виходить з постулату унікальності та несумірності парадигм фундаментальних теорій, історія яких подається як сума довільних стрибків від одного розуміння світу до іншого. Навпаки, еволюціоністські концепції Ф. н. (С. Тулмін га ін.) визнають існування і поступове удосконалення заг. для науки світоглядних ідей. Незважаючи на спроби деяких учених (І. Лакатоса та ін.) подолати ці крайності суб'єктивізму та ідеалізму у поглядах на розвиток науки за допомогою більш гнучкої концепції зміни н.-д. програм у науці, бурж. .Ф. н. лишається осторонь єдино вірного матеріалістичного розуміння історії пізнання як діалектики абсолютної і відносної істини, переходу кількісних змін у якісні, єдності і боротьби протилежностей.

Літ.: Кун Т. Структура научных революций. Пер. с англ. М., 1975; Структура и развитие науки. Пер. с англ. М.. 1978.

Є. К. Бистрицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази