Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГОСПОДАРСЬКА СИСТЕМА
   

ГОСПОДАРСЬКА СИСТЕМА

- відносно відокремлений комплекс (група) економічно та юридично пов'язаних між собою суб'єктів госп. діяльності. В теорії права Г. с. розглядається як госп. комплекс, до складу якого входять підприємства, організації та орган госп. керівництва (центр системи). Ланки

Г. с. (її підсистеми) зберігають статус самост. суб'єктів господарювання. Г. с. становить не тільки екон., а й правову єдність. Погляд на Г. с. як на правову категорію, що відрізняється від господарського об'єднання та від підприємства, склався в юрид. науці стосовно структури госп. відносин у централізовано керованій плановій економіці. Однак аналогічні або схожі системи функціонують і в умовах змішаної економіки, віддзеркалюючи високий рівень усуспільнення в-ва у су-час. світі (фін.-пром. групи, транснац. корпорації та ін.).

Існують різні точки зору щодо питання, хто є суб'єктом права: система як така чи її центр — орган госп. управління (координації), призначений урядом або обраний засновниками (учасниками) системи, або і система, і її центр. Та навіть при невизнанні за Г. с. властивостей суб'єкта права вона все ж створює певні правові зв'язки між своїми ланками (підсистемами). Розуміння Г. с. у загальнотеор. і правовому значенні неоднакове. Теоретично нею є і госп. об'єднання, і підприємство, і кожна із структурних одиниць (підрозділів) підприємства. У правовому ж розумінні господарською є система «верхнього» або граничного рівня — супероб'єднання, суперкорпорація. У централізовано керованій плановій економіці як Г. с. «верхнього» рівня діють загальнодерж. галузеві системи, координуючими центрами яких є госп. міністерства або регіон, міжгалузеві системи, де центрами є регіон, органи держ. управління [напр., у 1957—65 в Україні такими органами були ради нар. г-ва екон. районів (раднаргоспи), а тепер функціонують регіон. Г. с, очолювані обл. адміністраціями, адміністраціями великих міст]. Якщо за точку відліку взяти народногосп. комплекс у цілому, то вищезгадані системи є його підрозділами першого порядку. Госп. об'єднання відіграють роль підрозділу другого порядку — проміжної системи, керівний орган якої або призначається центром системи «верхнього» рівня, або обирається представниками підприємств — членів об'єднання. Підприємство також є госп. підсистемою, але вже первинного, базового рівня, яка безпосередньо здійснює виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг. Усі згадані підсистеми є суб'єктами господарювання, правовий статус яких, поряд з певними госп. правами та обов'язками, включає права, якими володіє юрид. особа. У складі підприємств та об'єднань можуть бути утв. структурні одиниці (підрозділи), які теж відіграють роль суб'єктів господарювання, але не мають прав юрид. особи.

В ост. роки вищезгадані Г. с. (підсистеми), як правило, стали позначати терміном «господарська структура», який підкреслює спільну рису всіх перелічених видів Г. с. і вживається у тих випадках, коли наявні юрид. відмінності між ними не мають практ. значення. Формування в Україні змішаної економіки привело до виникнення госп. структур, які за всіма ознаками не вміщуються у триланкову схему централізовано керованої планової економіки. Але ця схема зберігається як у держ. та комунал. секторах нар. г-ва, так і у великих об'єднаннях нових типів (концернах, холдингах, фін.-пром. групах, транснац. корпораціях і т. п.). Вона зберігається і в тих країнах, де зас тосовується модель централізовано керованої економіки. Водночас більшість нових фірм — акц. товариств тощо — діють як Г. с. (структури), що займають в екон. і правових відносинах місце, аналогічне місцю підприємства як базової ланки всієї народногосп. системи. Див. також Господарські товариства.

Літ.: Мамутов В. К. Предприятие и вышестоящий хоз. орган. М., 1969; Якушев В. С. Хоз. система: понятие, признаки, функции. «Сов. гос-во и право», 1976, № 6; Ци-мерман Ю. С. Хоз.-правовые аспекты организации и деятельности министерств. М., 1980.

В. К. Мамутов.

 

Схожі за змістом слова та фрази