Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow федо-фец arrow ФЕЙЛЕТОН
   

ФЕЙЛЕТОН

(франц. feuilleton, від feuille— аркуш) — художньо-публіцистичний жанр; невеликий літ. твір, у якому засобами сатири й гумору показано злободенні негативні явища сусп. життя. Жанрові ознаки Ф.— актуальність проблематики, чітка політ. спрямованість, документальна правда фактів, жвавий дотепний виклад. У Ф. пародійно використовуються різноманітні форми, стилі, застосовуються засоби гротеску, гіперболи, сарказму. Найчастіше фейлетони бувають прозові, зрідка — віршовані. Серед різновидів — документальні і проблемні. Якщо в перших важливі суспільно-значимі питання розглядаються на тлі конкретних подій з точно зазначеними прізвищами людей і місцем дії, то в других справжні назви часто змінюються. Термін "фейлетон" виник у Франції на поч 19 ст. і означав цікаву, дотепну статтю, видрукувану на окремому аркуші. Журналістика часів Великої французької революції дала поштовх політ. фейлетонові. В Росії перші Ф. з'явилися в 20-х рр. 19 ст. у газ. "Северная пчела". До цього жанру вдавалися О. Пушкін, В. Бєлінський, М. Некрасов, М. Салтиков-Щедрін. Ф. став гострою зброєю у політ, боротьбі пролетаріату проти буржуазії. Зокрема, на сторінках "Нової Рейнської газети", яку редагували К. Маркс і Ф. Енгельс, публікувались і фейлетони. В. І. Ленін вимагав, щоб газета для трудящих велася жваво, бо пресі потрібен "фейлетон з насмішкою" (Повне зібр. тв., т. 48, с. 69, 70). В укр. періодиці Ф. з'явився на сторінках "Основи" та в газ. "Черниговский листок". У жанрі Ф. виступали І. Франко,

В. Самійленко, О. Маковей. Сучасний рад. Ф.— один з дійових критичних жанрів преси. Визнаними майстрами цього жанру були М. Зощенко, М. Кольцов, Д. Заславський, Остап Вишня, Я. Галан та ін.

Н. М. Шудря.