Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КУРБСЬКИЙ
   

КУРБСЬКИЙ

Андрій Михайлович (1528— 1583) — рос. політ, і військ, діяч, князь. Нащадок давнього укр. роду. Отримав європ. освіту. З 20-річного віку — на військ, службі у Івана IV Васильовича (Грозного): стольник, осавул, воєвода у м. Пронську, член неофіц. моск. уряду — Добірної ради, один з провідних воєначальників у Лівонській війні 1558—83, воєвода у м. Дерпті (тепер — Тарту). 1564 перейшов на бік Литви і певний час жив на Волині. Свої політ.-правові погляди виклав у публіцист, праці «Історія князя великого Московського про справи, про які я чув від достойних мужів і бачив на власні очі», у чотирьох посланнях до Івана Грозного і 20 листах до різних осіб, «Передмові до "Нового Маргариту" Златоуста», «Передмові до книги Дамаскіна "Небеса"», «Примітках до перекладів Златоуста і Дамаскіна» тощо. К. відкидав ідеї Грозного щодо неподільності, повноти і боговстановленості самодерж. цар. влади, не сприймав його звинувачень на свою адресу у вчиненні зради вітчизні й святотатстві.

К. іменував Грозного «великим князем московським», не визнаючи його цар. титулу. Джерелом влади у д-ві він вважав божественну толю, а мету верховенства управління вбачав у «справедливості, милостивості й праведності». Опричнина, на думку К., була виявом безбожності і беззаконня, «великим полком сатанинським». К. піддавав критиці рос. зак-во, суд і судочинство. Доводив, що тільки справедливість можна вважати правом. На цьому тлі засуджував терор проти бояр як «кровопролиття невинних». Ідеал К. — монархія, обмежена виборним станово-представн. органом у вигляді Ради всенародних людей, яка разом з урядом безпосередньо дбає про дотримання законності в країні. Раді, на його думку, мають допомагати групи «мудрих радників».

К. виступав не проти деспотизму і тиранії взагалі, а конкретно проти Івана Грозного. В цілому ж він був переконаним прихильником режиму сильної централіз. влади в Росії. Його політ.-правові погляди у рад. історіографії подавалися виключно як «реакційна ідеологія консервативного боярства». З кін. 80-х рр. 20 ст. відбувається переосмислення цієї оцінки з відзначенням конструктив, елементів у поглядах К.

Літ.: Иванишев Н. Жизнь кн. Курбского в Литве и на Волыни. К., 1849; Оппоков 3. Князь А. М. Курбский. «Университетские известия», 1872, № 6—8; Ясинский А. Н. Сочинения кн. Курбского как истор. материал. К., 1889; Мироненко О. М. Права і свободи людини в рос. політ, доктринах. К., 1995.

О. М. Мироненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази