Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Д-деп arrow ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ
   

ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ

- особа, обрана членом представн. органу місцевого самоврядування. В Україні обираються депутати сільс, селищ., міськ., районних у містах, районних та обл. рад. Статус Д. м. р. визначається Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» (1994), ін. законод. актами України. Одна і та сама особа може бути депутатом лише однієї ради. Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії новообр. ради і припиняються в день відкриття першої сесії ради наст, скликання.

Повноваження Д. м. р. припиняються достроково у разі: відкликання депутата виборцями в установленому порядку; втрати депутатом громадянства України; обрання або призначення депутата на посаду, несумісну, за законом, з виконанням депут. повноважень; обрання його депутатом ін. ради; визнання судом депутата недієздатним або безвісно відсутнім; набуття чинності обвинувальним вироком суду про позбавлення волі особи, яка є депутатом. Повноваження Д. м. р. можуть бути припинені також за рішенням відповідної ради: у зв'язку з набуттям чинності обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі; у зв'язку з припиненням роботи на тер. відповідної ради у разі пост, проживання за її межами (за винятком депутатів районної у місті ради, які працюють і проживають на тер. міста); у зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним депут. повноважень; у разі смерті. Д. м. р. (крім депутатів, обраних на виборні посади в раді) здійснює свої повноваження, не пориваючи з вироб. або служб, діяльністю.

Д. м. р. не може бути главою місц. держ. адміністрації, його заступником, керівником її структур, підрозділу, а також прокурором, суддею, арбітром, не може використовувати свій депут. мандат у цілях, не пов'язаних з депут. діяльністю.

Депутат відповідальний перед виборцями свого виборчого округу і їм підзвітний. Д. м. р. має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат, який не є членом органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу. Він має право: обирати і бути обраним до органів відповідної ради; пропонувати питання для розгляду радою та її органами; вносити проекти рішень, ін. док-тів, що приймаються радою або її органами, та поправки до них; висловлювати думку щодо персон, складу утворюваних радою органів і кандидатур посад, осіб, яких обирає, призначає або затверджує рада; порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, та особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою; брати участь у дебатах; оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій гр-н чи їх об'єднань, якщо вони мають сусп. значення, вносити депутатські запити, поруш увати питання про Перевірку діяльності підприємств, установ і організацій, брати участь у перевірках тощо. Д. м. р. зобов'язаний брати участь у роботі ради, пост, комісій та ін. її органів, до складу яких він входить, сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ради та її органів, підтримувати пост, зв'язок зі своїми виборцями, періодично, не менше разу на рік, звітувати перед виборцями про свою діяльність і роботу ради. У разі невиконання депутатом своїх обов'язків у раді та її органах, системат. порушення порядку їх роботи рада може частково або повністю позбавити його на певний період щоміс. виплат як депутату, повідомити виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або порушити питання про відкликання депутата.

Конституція України, Закон «Про статус депутатів місцевих рад», ін. законод. акти України передбачають ряд гарантій депут. діяльності, зокрема, непорушність повноважень депутата, звільнення його від вироб. або служб, обов'язків для виконання депут. повноважень, надання депутату інформац. та юрид. допомоги, право на безоплатний проїзд та ін. Передбачений і порядок захисту труд, прав депутатів.

див. також вибори місцеві.

?. І. Ставнійчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази